• log in
  • create an account

Recruitment for 1st degree studies for the academic year 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[WA-UW] Musicology

Details
Code WA-UW-S1-MZ
Organizational unit [WA-UW] University Warsaw
Field of studies Musicology
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 5
Duration 3 years
WWW address http://imuz.uw.edu.pl/
Required document
  • Maturity or equivalent document
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (03.07.2023 12:00 – 04.09.2023 23:59)


Zasady kwalifikacji

Warunkiem zakwalifikowania do wpisania na listę studentów jest uzyskanie co najmniej połowy punktów możliwych do uzyskania z egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej, przy czym wynik musi kwalifikować kandydata na liście rankingowej w limicie przyjęć na studia przewidzianym w danej turze rejestracji.

Podstawa kwalifikacji:

Rozmowa kwalifikacyjna stacjonarna

Języki prowadzenia kwalifikacji:

Polski, Rosyjski

Zakres egzaminu

Weryfikacja wiedzy i umiejętności kandydata z zakresu historii muzyki. W trakcie rozmowy sprawdzana będzie znajomość:
  • - chronologii historii muzyki;
  • - epok, stylów i kierunków;
  • - dorobku najwybitniejszych kompozytorów i kompozytorek;
  • - terminologii muzycznej;
  • - najważniejszych dzieł muzycznych, ich analizy i opisu;
  • - aspektów współczesnej kultury muzycznej (wykonawcy, dyrygenci, orkiestry, wytwórnie płytowe, konkursy, festiwale).

Liczba punktów możliwa do uzyskania: 100

Terminy

Rozmowa kwalifikacyjna12 września 2023 r.

Termin ogłoszenia wyników: 15 września 2023 r.

Terminy składania dokumentów: 18-19 września 2023 r.

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

Kandydat z Ukrainy jest zwolniony z obowiązku złożenia legalizacji, apostille oraz tłumaczenia przysięgłego świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów wyższych sporządzonych w języku obcym. Kandydat z Ukrainy składa tłumaczenie zwykłe tych dokumentów.

Limit miejsc dostępny w danej turze: 5