• log in
  • create an account

Recruitment for 1st degree studies for the academic year 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[WA-UW] Międzykulturowe studia filologiczne, stacjonarne, pierwszego stopnia

Details
Code WA-UW-S1-MKSF
Organizational unit [WA-UW] University Warsaw
Field of studies Intercultural Language Studies
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 4
Duration 4 lata
Recruitment committee address Dariusz Zembrzuski msf-rekrutacja@uw.edu.pl 22 / 55 20 950
WWW address http://sfk.uw.edu.pl/
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (01.06.2023 00:00 – 06.07.2023 23:59)

 


Zasady kwalifikacji

Warunkiem zakwalifikowania do wpisania na listę studentów jest uzyskanie co najmniej połowy punktów możliwych do uzyskania z egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej, przy czym wynik musi kwalifikować kandydata na liście rankingowej w limicie przyjęć na studia przewidzianym w danej turze rejestracji.

Podstawa kwalifikacji:

Egzamin pisemny stacjonarny

Języki prowadzenia kwalifikacji:

angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, włoski

Zakres egzaminu:

Na MSF możliwe są różne kombinacje języków, zależnie od zdanych egzaminów.

Dostępne są następujące połączenia: angielsko-niemieckie, angielsko-francuskie, angielsko-hiszpańskie (advanced), angielsko-hiszpańskie (basic), angielsko-włoskie, angielsko-portugalskie, niemiecko-hiszpańskie (basic), niemiecko-włoskie, niemiecko-portugalskie, francusko-hiszpańskie (basic), francusko-włoskie, francusko-portugalskie, włosko-hiszpańskie (advanced), portugalsko-hiszpańskie (advanced).

Osoby kandydujące na ten kierunek zdają egzamin pisemny z dwóch języków obcych: jednego na poziomie B2, drugiego na poziomie B1 lub B2, z tym że języki: angielski, francuski i niemiecki muszą być zdawane na poziomie B2!

Wyboru języków, jakie będzie się zdawało na egzaminie wstępnym, dokonuje się w momencie rejestracji na studia. O wyborze konkretnych połączeń językowych, realizowanych w toku studiów, decyduje się w momencie składania dokumentów niezbędnych do przyjęcia na studia.

Pula dostępnych języków do zdawania na egzaminie wstępnym:

• egzamin B2: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki

• egzamin B1: hiszpański, włoski

UWAGA!
Możliwe jest zdawanie obu egzaminów na poziomie B2.

Nie jest natomiast możliwe zdawanie obu egzaminów na poziomie B1 - przynajmniej jeden język musi być zdawany na poziomie B2!

Języka hiszpańskiego nie można wskazać dwukrotnie (należy wskazać dwa różne języki).

Egzaminy z języków obcych na poziomie B2 są wspólne dla osób rekrutujących się na różne kierunki oferowane przez Wydział Neofilologii UW (studia I stopnia). Wynik uzyskany z egzaminu z danego języka może być zatem brany pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na kilka kierunków z oferty Wydziału Neofilologii, na które zarejestrował się osoba kandydująca (o ile ów język jest przewidziany w zasadach kwalifikacji na dany kierunek).

Możliwa do uzyskania liczba punktów:

Łącznie można otrzymać maks. 200 pkt. (100 za egzamin B2 + 100 za egzamin B1/B2).

Próg punktowy: 100 punktów (przy czym z każdego z egzaminów trzeba uzyskać min. 50 punktów). Niezdanie któregoś z egzaminów skutkuje przyznaniem zera (0) punktów z całości postępowania kwalifikacyjnego.

Terminy

Egzamin pisemny stacjonarny:

- język angielski (10 lipca 2023 r., godz. 10:00)

- w godzinach popołudniowych (dokładna godzina zostanie podana w terminie późniejszym): język hiszpański (B2) / język niemiecki (B2)

11 lipca 2023 r.:
- 10:00 - język francuski (B2)

w godzinach popołudniowych (dokładna godzina zostanie podana w terminie późniejszym): język hiszpański (B1) / język włoski (B1)

 

Wydział Neofilologii UW, ul. Dobra 55 (nr sali zostanie podany w terminie późniejszym).

Termin ogłoszenia wyników: 20 lipca 2023 r.

Terminy składania dokumentów:

I termin: 21, 24-25.07.2023
w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I terminie:
II termin: 26-27.07.2023
w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w II terminie:
III termin: 28, 31.07.2023

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

Kandydat z Ukrainy jest zwolniony z obowiązku złożenia legalizacji, apostille oraz tłumaczenia przysięgłego świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów wyższych sporządzonych w języku obcym. Kandydat z Ukrainy składa tłumaczenie zwykłe tych dokumentów.

Limit miejsc dostępny w danej turze: 4