• log in
  • create an account

Recruitment for 1st degree studies for the academic year 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[WA-UW] Interdisciplinary Individual Studies in the Humanities

Details
Code WA-UW-S1-MISH
Organizational unit [WA-UW] University Warsaw
Field of studies Interdisciplinary Individual Studies in the Humanities
Form of studies Full-time
Level of education First cycle / Long cycle (first + second cycle)
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 3
Duration 3 or 5 years
Recruitment committee address Agnieszka Sobótka rekrutacja@mish.uw.edu.pl
WWW address http://www.mish.uw.edu.pl/
Required document
  • Maturity or equivalent document
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.06.2023 00:00 – 07.07.2023 23:59)


Zasady kwalifikacji

Warunkiem zakwalifikowania do wpisania na listę studentów jest uzyskanie co najmniej połowy punktów możliwych do uzyskania z egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej, przy czym wynik musi kwalifikować kandydata na liście rankingowej w limicie przyjęć na studia przewidzianym w danej turze rejestracji.

Podstawa kwalifikacji:

Rozmowa kwalifikacyjna zdalna

Języki prowadzenia kwalifikacji:

Polski

Zakres egzaminu:

Rozmowa kompetencyjna w postępowaniu rekrutacyjnym na studia I stopnia (lub jednolite magisterskie) sprawdza szczególne predyspozycje do studiowania na danym kierunku.

Jej celem jest rozpoznanie pozaszkolnych (spoza zakresu wiedzy maturalnej) zainteresowań kandydata.

W trakcie rozmowy kompetencyjnej oceniana jest umiejętność samodzielnego myślenia, prowadzenia rozmowy i formułowania argumentów oraz nawiązywania do różnych obszarów wiedzy. O tematyce rozmowy decydują sami kandydaci, zgłaszając w trakcie rejestracji w IRK dwa tematy (wraz z bibliografią do każdego z nich) z wybranej przez siebie dyscypliny lub z większej liczby dyscyplin. Komisja egzaminacyjna, wybierze jeden ze zgłoszonych przez kandydata tematów jako główny przedmiot rozmowy, przy czym komisja pozostawia sobie prawo do zadawania pytań dotyczących drugiego tematu. Temat oraz dobór lektur, stanowiący punkt wyjścia do rozmowy z komisją egzaminacyjną, pozostawiony jest kandydatom.

Liczba punktów możliwa do uzyskania: 100

Terminy

Rozmowa kwalifikacyjna: 18 lipca 2023 r.

Termin ogłoszenia wyników: 20 lipca 2023 r.

Terminy składania dokumentów:

I termin: 21, 24-25 lipca 2023 r.
II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 26-27 lipca 2023 r

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

Kandydat z Ukrainy jest zwolniony z obowiązku złożenia legalizacji, apostille oraz tłumaczenia przysięgłego świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów wyższych sporządzonych w języku obcym. Kandydat z Ukrainy składa tłumaczenie zwykłe tych dokumentów.

Limit miejsc dostępny w danej turze: 3