• log in
  • create an account

Recruitment for 1st degree studies for the academic year 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[WA-UW] Polish Philology

Details
Code WA-UW-S1-FP
Organizational unit [WA-UW] University Warsaw
Field of studies Polish Philology
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 10
Duration 3 years
Recruitment committee address z.wasiak2@uw.edu.pl
tel. (22) 552-11-00
WWW address http://www.polon.uw.edu.pl/
Required document
  • Maturity or equivalent document
  Ask a question
There is currently no active phase.

(show past turns)


Zasady kwalifikacji 

Warunkiem zakwalifikowania do wpisania na listę studentów jest uzyskanie co najmniej połowy punktów możliwych do uzyskania z egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej, przy czym wynik musi kwalifikować kandydata na liście rankingowej w limicie przyjęć na studia przewidzianym w danej turze rejestracji.

Podstawa kwalifikacji:

Rozmowa kwalifikacyjna stacjonarna

Języki prowadzenia kwalifikacji:

Polski

Zakres egzaminu:

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzana będzie:

• znajomość podstawowej terminologii językoznawczej z zakresu gramatyki opisowej języka (części zdania, części mowy, rodzaje zdań, klasyfikacje głosek),

• znajomość podstawowej terminologii teoretycznoliterackiej,

• umiejętność czytania ze zrozumieniem i interpretacji wybranego tekstu poetyckiego,

• umiejętność czytania ze zrozumieniem i ustnego streszczenia wybranego tekstu naukowego lub popularnonaukowego poświęconego tematyce językoznawczej lub literaturoznawczej.

Liczba punktów możliwa do uzyskania: 100

Terminy

Rozmowa kwalifikacyjna: 20 września 2023 r., godz. 12:00, Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Wydział Polonistyki, s. 6

Termin ogłoszenia wyników: 22 września 2023 r.

Terminy składania dokumentów: 

I termin: 25-26.09.2023 r.
w przypadku niewypełnienia limitu miejsc:
II termin: 27-28.09.2023 r.

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

Kandydat z Ukrainy jest zwolniony z obowiązku złożenia legalizacji, apostille oraz tłumaczenia przysięgłego świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów wyższych sporządzonych w języku obcym. Kandydat z Ukrainy składa tłumaczenie zwykłe tych dokumentów.

Limit miejsc dostępny w danej turze: 9