• log in
  • create an account

Recruitment for 1st degree studies for the academic year 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[WA-UW] Hungarian Studies

Details
Code WA-UW-S1-FLHU
Organizational unit [WA-UW] University Warsaw
Field of studies Hungarian Studies
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 2
Duration 4 years
Recruitment committee address Marcin Grad marcingrad@uw.edu.pl 22 / 55 20 975
WWW address https://www.hungarystyka.uw.edu.pl/
Required document
  • Maturity or equivalent document
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (01.06.2023 00:00 – 06.07.2023 23:59)


Zasady kwalifikacji

Warunkiem zakwalifikowania do wpisania na listę studentów jest uzyskanie co najmniej połowy punktów możliwych do uzyskania z egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej, przy czym wynik musi kwalifikować kandydata na liście rankingowej w limicie przyjęć na studia przewidzianym w danej turze rejestracji.

Podstawa kwalifikacji:

Egzamin pisemny stacjonarny

Języki prowadzenia kwalifikacji:

angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, węgierski, włoski

Zakres egzaminu:

Egzamin pisemny na poziomie B2 z jednego z następujących języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, węgierski, włoski.

Kandydat dokonuje wyboru języka, jaki będzie zdawał na egzaminie wstępnym, w momencie rejestracji na studia. Egzaminy z języków obcych na poziomie B2 są wspólne dla kandydatów rekrutujących się na różne kierunki oferowane przez Wydział Neofilologii UW (studia I stopnia). Wynik uzyskany przez kandydata z egzaminu z danego języka może być zatem brany pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na kilka kierunków z oferty Wydziału Neofilologii, na które zarejestrował się kandydat (o ile ów język jest przewidziany w zasadach kwalifikacji na dany kierunek).

Łącznie można otrzymać maks. 100 pkt.

Terminy

Egzamin pisemny stacjonarny:

- język angielski (10 lipca 2023 r., godz. 10:00)

- w godzinach popołudniowych (dokładna godzina zostanie podana w terminie późniejszym): język hiszpański / język niemiecki / język węgierski / język włoski

11 lipca 2023 r.:
- 10:00 - język francuski

Wydział Neofilologii UW, ul. Dobra 55 (nr sali zostanie podany w terminie późniejszym).

Termin ogłoszenia wyników: 20 lipca 2023 r.

Terminy składania dokumentów:

I termin: 21, 24-25.07.2023
w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I terminie:
II termin: 26-27.07.2023
w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w II terminie:
III termin: 28, 31.07.2023

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

Kandydat z Ukrainy jest zwolniony z obowiązku złożenia legalizacji, apostille oraz tłumaczenia przysięgłego świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów wyższych sporządzonych w języku obcym. Kandydat z Ukrainy składa tłumaczenie zwykłe tych dokumentów.

Limit miejsc dostępny w danej turze: 2