• log in
  • create an account

Recruitment for 1st degree studies for the academic year 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[WA-UW] European Studies

Details
Code WA-UW-S1-EUSE
Organizational unit [WA-UW] University Warsaw
Field of studies European Studies
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 20
Duration 3 years
Recruitment committee address Aleksandra Strzałkowska a.strzalkowska@uw.edu.pl
WWW address https://www.ce.uw.edu.pl/
Required document
  • Maturity or equivalent document
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (06.06.2023 00:00 – 07.07.2023 23:59)

 


Zasady kwalifikacji 

Warunkiem zakwalifikowania do wpisania na listę studentów jest uzyskanie co najmniej połowy punktów możliwych do uzyskania z egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej, przy czym wynik musi kwalifikować kandydata na liście rankingowej w limicie przyjęć na studia przewidzianym w danej turze rejestracji.

Podstawa kwalifikacji:

Egzamin pisemny stacjonarny

Języki prowadzenia kwalifikacji:

Polski, Ukraiński

Zakres egzaminu:

- Wydarzenia z przeszłości Ukrainy, które mają wpływ na jej współczesność.

- Największe osiągnięcia Ukrainy.

Liczba punktów możliwa do uzyskania: 100

Terminy

Egzamin pisemny: 18 lipca 2023 r., godz. 10:00, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego (Warszawa, al. Niepodległości 22, sala 214)

Termin ogłoszenia wyników: 25 lipca 2023 r.

Terminy składania dokumentów: 26-27 lipca 2023 r.

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

Kandydat z Ukrainy jest zwolniony z obowiązku złożenia legalizacji, apostille oraz tłumaczenia przysięgłego świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów wyższych sporządzonych w języku obcym. Kandydat z Ukrainy składa tłumaczenie zwykłe tych dokumentów.

Limit miejsc dostępny w danej turze: 20