• log in
  • create an account

Recruitment for 1st degree studies for the academic year 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[WA-UW] Ethnology and Cultural Anthropology

Details
Code WA-UW-S1-EAK
Organizational unit [WA-UW] University Warsaw
Field of studies Ethnology and Cultural Anthropology
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 10
Duration 3 years
Recruitment committee address Katarzyna Śniecińska k.sniecinska@uw.edu.pl
WWW address https://www.etnologia.uw.edu.pl/
Required document
  • Maturity or equivalent document
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (03.07.2023 00:00 – 04.09.2023 23:59)


Zasady kwalifikacji

Warunkiem zakwalifikowania do wpisania na listę studentów jest uzyskanie co najmniej połowy punktów możliwych do uzyskania z egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej, przy czym wynik musi kwalifikować kandydata na liście rankingowej w limicie przyjęć na studia przewidzianym w danej turze rejestracji.

Podstawa kwalifikacji:

Rozmowa kwalifikacyjna stacjonarna

Języki prowadzenia kwalifikacji:

Polski, Ukraiński, Rosyjski, Angielski

Zakres egzaminu:

Weryfikacja wiedzy kandydata z zakresu historii kultury, a także umiejętności analizowania potrzebnych do podjęcia studiów etnologicznych. Podczas rozmowy sprawdzana będzie ogólna znajomość zróżnicowania kulturowego świata, a także bardziej szczegółowa wiedza na temat wybranego przez kandydata obszaru świata lub zjawiska kulturowego.
Podczas egzaminu kandydat:
1. otrzyma pytania sprawdzające podstawową wiedzę z zakresu historii kultury i zróżnicowania kulturowego świata;
2. będzie proszony o opowiedzenie o wybranym obszarze świata lub zjawisku kulturowym.

Liczba punktów możliwa do uzyskania: 100

Terminy

Rozmowa kwalifikacyjna: 12 września 2023 r.

Termin ogłoszenia wyników: 15 września 2023 r.

Terminy składania dokumentów:  18-19. września2023

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

Kandydat z Ukrainy jest zwolniony z obowiązku złożenia legalizacji, apostille oraz tłumaczenia przysięgłego świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów wyższych sporządzonych w języku obcym. Kandydat z Ukrainy składa tłumaczenie zwykłe tych dokumentów.

 

Limit miejsc dostępny w danej turze: