• log in
  • create an account

Recruitment for 1st degree studies for the academic year 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[SC-PCZ] Implant manufacturing technologies and medical tools

Details
Code SC-PCZ-TWI-D1
Organizational unit [SC-PCZ] Czestochowa University of Technology
Area/discipline Mechanical Engineering, Medical Sciences, Biomedical engineering
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Duration 3,5 years
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.05.2023 12:00 – 17.07.2023 23:59)

Oferta studiów na kierunku Technologie wytwarzania implantów i narzędzi medycznych jest odpowiedzią na szereg wyzwań XXI wieku, związanych m.in. z koniecznością wzrostu innowacyjności w wielu gałęziach gospodarki w naszym kraju.

Studia na kierunku Technologie wytwarzania implantów i narzędzi medycznych kształcą specjalistów z zakresu najnowszych technologii wytwarzanie dla zrównoważonego rozwoju oraz zwiększenia możliwości operacji rekonstrukcyjnych a także wydłużenia żywotności narzędzi chirurgicznych, co jest wyzwaniem nowoczesnego przedsiębiorstwa produkcyjnego.

Absolwenci posiadają umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy z zakresu projektowania inżynierskiego oraz zróżnicowanych technologii produkcji do kreowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa. Posiadają wiedzę i umiejętności do pozyskiwania środków zewnętrznych na rzecz wdrażania nowoczesnych rozwiązań medycznych.

Absolwent kierunku Technologie wytwarzania implantów i narzędzi medycznych posiada wiedzę z inżynierskiego wspomagania procesów projektowych, przeróbki plastycznej, obróbki ubytkowej oraz przetwórstwa tworzyw sztucznych . Potrafi wykonywać pomiary różnych parametrów procesowych, kontrolować i sterować pracą maszyn i urządzeń. Potrafi posługiwać się nowoczesnymi narzędziami programistycznymi zarówno w zakresie projektowania jak i technologii oraz rozwiązywać złożone problemy badawcze.

W ramach studiów Absolwent będzie mógł uzyskać certyfikat IPMA-Student poświadczający wiedzę w zakresie przygotowywania wniosków, analizy kosztów i korzyści oraz zarządzania projektami.

Absolwenci znają język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu

Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadają umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia.

Absolwent kierunku Technologie wytwarzania implantów i narzędzi medycznych ma rozeznanie praktyczne w rozwiązywaniu problemów technicznych, które pozyskuje nie tylko z wykorzystaniem aparatury Uczelni, ale również poprzez edukacyjne zajęcia i praktyki w zakładach przemysłowych współpracujących z Politechniką Częstochowską.


Enrollment is conducted through the external recruitment system of the CUT