• log in
 • create an account

Recruitment for 1st degree studies for the academic year 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[SC-PCZ] Environmental Engineering

Details
Code SC-PCZ-IS-D1
Organizational unit [SC-PCZ] Czestochowa University of Technology
Field of studies Environmental Engineering, Mining and Energy, Environmental Engineering
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Duration 3,5 years
Recruitment committee address ul. Dąbrowskiego 69, pokój 1, 42-201 Częstochowa, iso@pcz.pl
Office opening hours Poniedziałek-Piątek 8-14
Required document
 • Maturity or equivalent document
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (15.05.2023 12:00 – 17.07.2023 23:59)

Kierunek należy do dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. Absolwent uzyskuje wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne przygotowujące do planowania, projektowania, budowy i nadzoru eksploatacyjnego sieci i instalacji budowlanych, systemów gospodarki komunalnej i wodnej. Otrzymuje kwalifikacje niezbędne do rozwiązywania problemów inżynierskich oraz podejmowania decyzji w oparciu o kryteria efektywności ekologicznej, energetycznej i ekonomicznej. Posiada możliwość ubiegania się o uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. 

ZAKRESY KSZTAŁCENIA:

 • sieci i instalacje budowlane
 • gospodarka komunalna 
 • inżynieria i gospodarka wodna

 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

 • biura projektów, przedsiębiorstwa zajmujące się wykonawstwem i/lub eksploatacją sieci i instalacji budowlanych 
 • służby komunalne, jednostki administracji państwowej i samorządowej 
 • specjalistyczne przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe i usługowe
 • placówki naukowo-badawcze oraz konsorcja zajmujące się innowacyjnymi technologiami środowiskowymi 
 • samozatrudnienie w ramach działalności gospodarczej 

 

 


Enrollment is conducted through the external recruitment system of the CUT