• log in
  • create an account

Recruitment for 1st degree studies for the academic year 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[SC-PCZ] Electronics and Telecommunication

Details
Code SC-PCZ-EIT-D1
Organizational unit [SC-PCZ] Czestochowa University of Technology
Field of studies Automation, Electronic and Electrical Engineering, Electronics and Telecommunications
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Duration 3,5 years
Recruitment committee address ul. Dąbrowskiego 69, pokój 1, 42-201 Częstochowa, iso@pcz.pl
Office opening hours Poniedziałek-Piątek 8-14
Required document
  • Maturity or equivalent document
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.05.2023 12:00 – 17.07.2023 23:59)

Absolwent kierunku Elektronika i telekomunikacja posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do wdrażania i eksploatacji układów, urządzeń i systemów elektronicznych oraz systemów, sieci i usług telekomunikacyjnych. Absolwent jest przygotowany do kreowania postępu technicznego. Posiada umiejętności podejmowania twórczych przedsięwzięć inżynierskich oraz kierowania zespołami ludzkimi.
Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym w dziedzinie elektroniki i telekomunikacji.

Specjalności:

  • cyfrowe przetwarzanie sygnałów

Studia w zakresie CPS zapewniają wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania, wytwarzania oraz szeroko rozumianej eksploatacji nowoczesnych układów i systemów przetwarzania sygnałów. Studia na tym zakresie zapewniają im gruntowną wiedzę w dziedzinie cyfrowych i analogowych układów elektronicznych, zasad działania współczesnych układów cyfrowego przetwarzania sygnałów, projektowania, budowy i programowania urządzeń przetwarzania sygnałów, przemysłowych i laboratoryjnych systemów pomiarowo-kontrolnych, automatyzacji i sterowania procesów przemysłowych, komputerowego wspomagania projektowania układów elektronicznych i telekomunikacyjnych, przetwarzania i analizy danych. Studia zawodowe w zakresie CPS zapewniają przygotowanie absolwenta do prowadzenia szeroko pojętej działalności inżynierskiej w obszarze elektroniki i systemów przetwarzania sygnałów. Przewiduje się, że absolwenci tego zakresu znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem, programowaniem i wdrażaniem systemów kontrolno-pomiarowych i sterujących, w działach utrzymania i kierowania produkcją i w działach przedsiębiorstw telekomunikacyjnych zajmujących się instalacją, oprogramowaniem i eksploatacją urządzeń telekomunikacyjnych. Zainteresowane również powinny być nimi różne instytucje zajmujące się systemami pomiarowymi, przetwarzaniem i zaawansowaną analizą danych.

 

  • elektronika pojazdowa

Studia w zakresie EP zapewniają wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji nowoczesnych układów elektronicznych, w szczególności układów elektroniki samochodowej. W ramach przedmiotów zakresowych opanowują metody komputerowego projektowania elektronicznych układów analogowych i cyfrowych, technologii wytwarzania układów elektronicznych i metod testowania układów elektronicznych. Studenci poznają mikroprocesorowe systemy wbudowane i ich programowanie w języku C, zapoznają się ze zjawiskami termicznymi w elementach i układach elektronicznych oraz badają kompatybilność elektromagnetyczną w układach elektronicznych. Studia zawodowe w zakresie EP zapewniają przygotowanie absolwenta do prowadzenia działalności inżynierskiej w obszarze elektroniki i układów elektronicznych. Może on być zatrudniony w przedsiębiorstwach projektujących i/lub produkujących sprzęt elektroniczny oraz w i firmach eksploatujących i naprawiających sprzęt elektroniczny. Absolwenci tego zakresu mogą również podjąć pracę na stanowiskach pomocniczych w jednostkach badawczo-rozwojowych, a także w firmach prowadzących marketing, usługi serwisowe i szeroko pojętą obsługę urządzeń i systemów elektronicznych. Rozszerzona wiedza i umiejętności w zakresie elektroniki samochodowej otwiera przed absolwentami atrakcyjne możliwości na lokalnym rynku pracy.


Enrollment is conducted through the external recruitment system of the CUT