• log in
  • create an account

Recruitment for 1st degree studies for the academic year 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[SC-PCZ] Electromobility and Renewable Energy

Details
Code SC-PCZ-EEO-D1
Organizational unit [SC-PCZ] Czestochowa University of Technology
Field of studies Electromobility and Renewable Energy
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Duration 3,5 years
Recruitment committee address ul. Dąbrowskiego 69, pokój 1, 42-201 Częstochowa, iso@pcz.pl
Office opening hours Poniedziałek-Piątek 8-14
Required document
  • Maturity or equivalent document
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.05.2023 12:00 – 17.07.2023 23:59)

Kierunek elektromobilność i energia odnawialna jest jednym z pierwszych kierunków o takim profilu na uczelniach technicznych w Polsce, otwieranym z myślą o zapewnieniu absolwentom przygotowania do działalności w nowoczesnych gałęziach gospodarki o ogromnych perspektywach rozwoju.

Celem kształcenia na kierunku EMEO pierwszego stopnia jest przygotowanie absolwentów do działalności w zakresie zagadnień należących do szeroko rozumianej elektromobilności oraz w obszarze wytwarzania, przesyłu, magazynowania i przetwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Kierunek EMEO jest przypisany do dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika. Ogólne cele kształcenia to zapewnienie absolwentom wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do projektowania, wdrażania, integracji i eksploatacji specjalistycznych układów i urządzeń elektromechanicznych, elektronicznych i układów automatyki wspomaganych systemami informatycznymi lub układami wbudowanymi w dziedzinie elektromobilności i wykorzystania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Absolwent ma być przygotowany do podejmowania zarówno typowych, jak również nowatorskich, kreujących postęp techniczny przedsięwzięć inżynierskich, oraz posiadać kompetencje miękkie niezbędne do kierowania zespołami ludzkimi podczas realizacji zadań projektowych. W szczególności absolwent ma posiadać niezbędną wiedzę i umiejętności pozwalające na wykorzystywanie nowoczesnych technologii i narzędzi komputerowych w wymienionych dziedzinach. Absolwent ma znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, w szczególności terminologię specjalistyczną w języku angielskim z dziedziny elektromobilności i systemów energii odnawialnej.

ZAKRESY KSZTAŁCENIA:

  • pojazdy elektryczne

Kształcenie prowadzone jest w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji nowoczesnych układów elektrycznych, elektronicznych i energoelektronicznych oraz elektromechanicznych stosowanych w nowoczesnych pojazdach w szczególności w samochodach z napędem elektrycznym lub hybrydowym i w elektrycznych robotach mobilnych. Student zdobywa wiedzę i umiejętności w obszarze budowy, eksploatacji i diagnostyki elektrycznych podsystemów pojazdów, elektrycznych i hybrydowych układów napędowych, czujników i technologii komunikacyjnych, inżynierii niezawodności, systemów wspomagania kierowania pojazdem, systemów bezpieczeństwa chroniących uczestników ruchu drogowego, pojazdów autonomicznych, modelowania 3D i symulacji działania podzespołów w pojazdach, ładowania pojazdów elektrycznych, magazynowania i odzyskiwania energii w pojazdach. Rozszerzona wiedza i umiejętności z elektrotechniki, elektroniki i elektroenergetyki samochodowej uzupełnione kompetencjami językowymi i miękkimi otwiera przed absolwentami możliwości zatrudnienia i rozwoju zawodowego na lokalnym i globalnym rynku pracy. Absolwenci znajdą pracę w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją, eksploatacją klasycznych pojazdów z silnikiem spalinowym, pojazdów z napędem hybrydowym i w pełni elektrycznych, w biurach projektowych i centrach badawczo-rozwojowych firm, szczególnie z branży motoryzacyjnej, transportu i spedycji.

  • inżynieria elektryczna w odnawialnych źródłach energii 

Kształcenie prowadzone jest w zakresie inżynierii elektrycznej na potrzeby energetyki z wykorzystaniem źródeł odnawialnych. Studenci poznają zasady i metody pozyskiwania, przesyłania, konwersji, magazynowania i użytkowania energii, sterowania źródeł energii odnawialnej, technologii wspomagających zasilanie urządzeń odbiorczych, np. pojazdów elektrycznych i inteligentnych budynków. Nacisk kładziony jest na wiedzę techniczną dotyczącą funkcjonowania turbin i farm wiatrowych, systemów fotowoltaicznych, elektrycznych sieci elastycznych, systemów automatyki, zintegrowanych inteligentnych instalacji OZE z metodami ich projektowania i eksploatacji, stosowania technologii internetu rzeczy (IoT). Kształcenie w obszarze ekonomii, rynku energii, prawa i ekologii, zasad zrównoważonego rozwoju rozszerza kompetencje absolwenta o aspekty pozatechniczne. Wiedza i umiejętności z elektrotechniki, elektroniki, elektroenergetyki, materiałoznawstwa uzupełnione kompetencjami językowymi i miękkimi otwierają przed absolwentami możliwości atrakcyjnego zatrudnienia i rozwoju zawodowego. Absolwenci znajdą pracę w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem, wytwarzaniem, integracją i eksploatacją systemów energetyki odnawialnej, w biurach projektowych i centrach badawczo-rozwojowych firm, szczególnie z branży elektrotechnicznej i energetycznej oraz motoryzacyjnej.

 


Enrollment is conducted through the external recruitment system of the CUT