• log in
  • create an account

Recruitment for 1st degree studies for the academic year 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[SC-PCZ] Landscape architecture

Details
Code SC-PCZ-AK-D1
Organizational unit [SC-PCZ] Czestochowa University of Technology
Field of studies Environmental Engineering, Mining and Energy, Landscape Architecture
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Duration 3,5 years
Recruitment committee address ul. Dąbrowskiego 69, pokój 1, 42-201 Częstochowa, iso@pcz.pl
Office opening hours Poniedziałek-Piątek 8-14
Required document
  • Maturity or equivalent document
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (17.05.2023 00:00 – 17.07.2023 23:59)

Architektura krajobrazu to interdyscyplinarny kierunek łączący w sobie zagadnienia z dziedzin przyrodniczych, technicznych i artystycznych. Studia na tym kierunku pozwolą na zdobycie umiejętności projektowania i zarządzania przestrzenią naturalną i kulturową. Program studiów obejmuje takie przedmioty jak m.in.: projektowanie obiektów architektury krajobrazu, rysunek, historia sztuki, matematyka, geometria wykreślna, budowa obiektów architektury krajobrazu, dendrologia, ekologia, budownictwo, instalacje, materiałoznawstwo oraz techniki komputerowe w projektowaniu. Studenci tego kierunku nauczą się również, jak zarządzać terenami zieleni i czynić je funkcjonalnymi oraz estetycznymi. Studia na kierunku architektura krajobrazu przygotują do projektowania, budowy, zarządzania i pielęgnacji obiektów architektury krajobrazu. Absolwent będzie przygotowany do kształtowania krajobrazu w skali regionu (parki narodowe, parki krajobrazowe, obszary prawnie chronione), w skali miejscowej (ochrona i rewitalizacja historycznych układów urbanistycznych i ruralistycznych), w skali krajobrazu miejskiego i otwartego (otoczenie budowli inżynierskich, obiektów turystycznych i sportowych itp.). Absolwent będzie posiadał także umiejętność klasycznego i komputerowego dokumentowania i projektowania elementów krajobrazu. Będzie przygotowany do pracy w zespołach interdyscyplinarnych związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego i kulturowego.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA: 

  • pracownie architektoniczne 
  • biura projektowe i wykonawcze 
  • firmy developerskie i wykonawcze ź biura planowania przestrzennego i rozwoju miast 
  • organy administracji architektoniczno-budowlanej 
  • placówki administracji rządowej i samorządowej 

Enrollment is conducted through the external recruitment system of the CUT