• log in
  • create an account

Recruitment for 1st degree studies for the academic year 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[ONY-PWSZ] Ratownictwo medyczne, stacjonarne, pierwszego stopnia

Details
Code ONY-PWSZ-S1-RM
Organizational unit [ONY-PWSZ] Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
Field of studies ratownictwo medyczne
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile practical
Language(s) of instruction Polish
Duration 3 lata (6 semestrów)
Recruitment committee address rekrutacja@pans.nysa.pl
Office opening hours poniedziałek - piątek, w godzinach 7.30 - 15.30
WWW address https://www.pans.nysa.pl
Required document
  • Maturity or equivalent document
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (01.06.2023 08:00 – 17.07.2023 16:00)

Ratownik medyczny jest kluczową postacią w systemie zintegrowanego ratownictwa medycznego w Polsce. Jego kwalifikacje są powszechnie uznawane w krajach Unii Europejskiej. Zadania z zakresu ratowania osób w stanie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia realizuje samodzielnie lub współdziała na zasadach partnerstwa z lekarzem przy ratowaniu osób w stanie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia.
Celem kształcenia na kierunku ratownictwo medyczne jest wyszkolenie kadry ratowników medycznych mających wiedzę, umiejętności i kompetencje umożliwiające podjęcie medycznych czynności ratunkowych w warunkach przedszpitalnych i w szpitalnym oddziale ratunkowym.

JAK UCZYMY?
Uczelnia dysponuje nowoczesnym sprzętem wykorzystywanym podczas zajęć, takim jak: sprzęt multimedialny, sprzęt do nauki medycznych czynności ratunkowych - fantomy dorosłych, dzieci, niemowląt, noworodków, sprzęt do nauki zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych - defibrylatory, do udrożnienia dróg oddechowych, wentylacji mechanicznej, zabezpieczania wkłuć dożylnych i doszpi- kowych, zaopatrywania urazów i innych.
Zajęcia są prowadzone w salach wykładowych, ćwiczeniowych, w pracowniach symulacyjnych, w karetce, w szpitalu, plenerze.

CZEGO UCZYMY?
Ratownik medyczny rozpoznaje stany nagłego zagrożenia zdrowotnego, prawidłowo interpretuje za pomocą monitora lub EKG mechanizmy zatrzymania krążenia, wykonuje defibrylację, wykonuje badanie EKG, monitoruje czynności układu oddechowego i układu krwionośnego, prowadzi podstawowe i zaawansowane techniki RKO u osób dorosłych, dzieci, niemowlaków oraz noworodków, wykonuje intubację dotchawiczną, kaniulację żył obwodowych oraz żyły szyjnej zewnętrznej, podaje leki drogą dożylną, doszpikową, dotchawiczą, domięśniową, podskórną oraz wziewną, wykonuje cewnikowanie pęcherza moczowego, zabezpiecza ranę chirurgicznie, wykonuje dekompresję odmy opłucnowej prężnej potwierdzonej badaniem fizykalnym.
Na Wydziale Nauk Medycznych podejmowane są praktyczne działania, niejednokrotnie wychodzące poza ramy tzw. nauczania akademickiego: organizowane są zawody w ratownictwie medycznym, imprezy integracyjne. Studenci współpracują ze służbami państwowymi, angażując się w zabezpieczenia imprez masowych, kształtując w ten sposób postawy i nawyki, które w systemie ratownictwa medycznego są bazowe i powinny być spontaniczne. Uczelnia motywuje i wspiera prowadzenie działalności edukacyjnej przez studentów, a także stwarza możliwość kształcenia na terenie UE i Turcji.

 


Kandydaci na studia stacjonarne przyjmowani są na podstawie konkursu świadectw. W przypadku kandydatów z nową maturą do obliczeń bierze się wszystkie przedmioty wykazane na egzaminie maturalnym, z tym, że z przedmiotów dodatkowo wybranych tylko te, z których kandydat uzyskał co najmniej 30 % punktów. W przypadku kandydatów zdających maturę wg starych zasad do obliczeń bierze się oceny ze wszystkich przedmiotów zdawanych na egzaminie dojrzałości. Na tej podstawie ustala się punktację umiejscawiającą kandydata w tworzonym w czasie rekrutacji rankingu.