• log in
 • create an account

Recruitment for 1st degree studies for the academic year 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[CW-PUZ] Nowe media i e-biznes

Details
Code CW-PUZ-NMiEB
Organizational unit [CW-PUZ] Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku
Field of studies Nowe media i e-biznes
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile practical
Language(s) of instruction Polish
Duration 3 lata, 6 semestrów
WWW address https://pans.wloclawek.pl/
  Ask a question
There is currently no active phase.

(show past turns)

Rekrutacja na studia w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku odbywa się  elektronicznie wyłącznie przez system Internetowej Rejestracji Kandydatów  od 1 czerwca 2023 :  https://irk.puz.wloclawek.pl/irk/irk/strony/logowaniekandydat.html   

Zapraszamy! 

Kierunek: Nowe media i e-biznes

Specjalność: E-biznes

Specjalność: Media i komunikacja społeczna

Dziedzina: Nauki społeczne

Profil kształcenia: Praktyczny

Poziom kształcenia: Studia I stopnia

Forma studiów: Stacjonarne

Czas trwania studiów: 3 lata, 6 semestrów

 

O kierunku

 • Uczysz się od praktyków;
 • Nauczysz się wykorzystywać media społecznościowe, narzędzia do analityki oraz e-commerce w działaniach biznesowych;
 • Zdobędziesz wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne pozwalające odnaleźć się we współczesnym społeczeństwie informacyjnym;
 • Zaczniesz budować swoją karierę zawodową w oparciu o nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne oraz szeroko pojęte umiejętności społeczne;
 • Kierunek Nowe Media i E-biznes jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku w zakresie specjalistów posiadających umiejętności kreowania wizerunku, budowania marki, promocji produktów i budowania relacji.

 

Adresaci

Kierunek skierowany jest do:

 • osób zainteresowanych tematyką komunikacji społecznej, nowych mediów, e-biznesem, grafiką, dziennikarstwem, reklamą;
 • osób prowadzących swoje własne firmy, chcący rozwinąć swoją wiedzę na temat marketingu i mediów społecznościowych;
 • osób działających już w sektorach PR, promocji, marketingu.

 

Wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne

 • Absolwent specjalności Media i komunikacja społeczna posiada ogólną wiedzę z zakresu socjologii, psychologii, nauk o mediach i kulturze, nauk o poznaniu i komunikacji społecznej, marketingu i zarządzania. Ta podbudowa teoretyczna pozwala mu odnaleźć się na rynku pracy w obszarach promocji usług i towarów, kreowania wizerunku firmy, we współpracy z mediami i pracy w mediach (w tym internetowych); jest też przygotowany do samozatrudnienia.
 • Specjalność E-biznes kształci absolwentów do pracy w każdym środowisku zawodowym. Są oni przygotowani zarówno do kreowania własnych przedsięwzięć biznesowych w sieci, jak i do pracy w dowolnej instytucji, na stanowiskach związanych z zarządzaniem jej aktywnością w Internecie. Absolwent specjalności E-biznes posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje łączące w sobie elementy o charakterze technologicznym (projektowanie stron internetowych) z zarządzaniem (np. budowanie strategii, zarządzanie projektami), ze szczególnym naciskiem na nowoczesny marketing.

Atuty nowych mediów we Włocławku

 • Praktycy w roli wykładowców, którzy zajęcia dydaktyczne opierają na podstawie własnych działań;
 • 960 godz. praktyki zawodowej w firmach związanych z kierunkiem;
 • Przy kierunku pracuje Rada Ekspertów składająca się z przedstawicieli m.in. z Centrum Kultury Browar B., TV Kujawy, toruń.direct, Exea Smart Space, Nokia, Klaster Biznes i Innowacje we Włocławku;
 • Przy kierunku działa Koło Naukowe "Nowe Media", w którym studenci realizują niestandardowe projekty.

 

Perspektywy zatrudnienia

Dokąd po studiach?

 • agencje: Social Media, PR, Marketingowe,
 • start-up'y,
 • firmy internetowe, zajmujące się sprzedażą w Sieci,
 • biura prasowe,
 • organizacje zajmujące się promocją regionu;

Przykłady stanowisk pracy:

 • manager/specjalista ds. e-marketingu,
 • konsultant e-biznesu,
 • manager/specjalista ds. mediów społecznościowych,
 • marketing manager,
 • kierownik projektu internetowego.

 

STUDIA DLA PRACUJĄCYCH W PANS WE WŁOCŁAWKU

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku oferuje studia bezpłatne dla osób aktywnych zawodowo. Oferta skierowana jest do kandydatów, którzy chcą uzupełnić wykształcenie lub zdobyć nowe kwalifikacje, ale ze względu na pracę nie mogą podjąć nauki w trybie całodziennych zajęć.

Na studiach stacjonarnych dla pracujących zajęcia odbywają się po południu w wybrane dni tygodnia łącznie z sobotą oraz niedzielą. Taki tryb studiów umożliwia łączenie nauki z pracą. Studenci mają możliwość skorzystania z indywidualnej organizacji studiów, która polega na ustaleniu indywidualnych terminów i sposobów realizacji obowiązków dydaktycznych, wynikających z programu studiów, w tym planu studiów. Zgoda na IOS może dotyczyć co najwyżej 50% wymiaru godzin określonych dla danego przedmiotu w planie studiów.

Studenci odbywają zajęcia w systemie hybrydowym (tzn. tradycyjnie (w salach dydaktyczny), za pośrednictwem BigBlueButton lub MS Teams (zajęcia synchroniczne) oraz przy użyciu platformy e-learningowej Moodle (forma asynchroniczna).

 

Szczegółowe zasady rekrutacji znajdują się na stronie https://pans.wloclawek.pl/studia-dla-cudzoziemcow/

 Terminy rekrutacji uzupełniającej na rok akademicki 2023/2024:

 •  Rekrutacja elektroniczna: od 24 lipca 2023 r. do 19 września 2023 r.
 •  Termin składania dokumentów: od  24 lipca 2023 r. do 19 września 2023 r.
 • Termin egzaminu sprawdzającego stopień znajomości języka angielskiego oraz znajomości języka polskiego (dotyczy kandydatów cudzoziemców): 20 września 2023 r.
 • Ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego: 22 września 2023 r.

Uwaga!

Egzamin potwierdzający stopień znajomości języka angielskiego dotyczy tylko kandydatów na kierunek/specjalność filologia angielska, którzy nie zdawali matury z języka angielskiego, oraz którzy nie posiadają innych dokumentów potwierdzających znajomość języka na poziomie minimum A2-B1.

 

 

 UWAGA: założenie konta na stronie ukraina.irk.edu.pl nie wiąże się z udziałem w rekrutacji

w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku

Zapisy odbywają się przez zewnętrzny serwis rekrutacyjnyhttps://irk.puz.wloclawek.pl/irk/irk/strony/logowaniekandydat.html  


Zapisy odbywają się przez zewnętrzny serwis rekrutacyjny.