• log in
 • create an account

Recruitment for 1st degree studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[ZS-USZ] Zarządzanie odnawialnymi źródłami energii

Details
Code ZS-USZ-ZOZE
Organizational unit [ZS-USZ] University of Szczecin
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile practical
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 8
Duration 6 semestrów
Recruitment committee address rekrutacja@usz.edu.pl
WWW address https://kandydaci.usz.edu.pl/
Required document
 • Maturity or equivalent document
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (01.10.2022 00:00 – 01.10.2022 23:59)

UWAGA

 

Obecnie nie trwają zapisy za pośrednictwem strony: ukraina.irk.edu.pl.

 

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Szczecińskim odbywa się elektronicznie wyłącznie przez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów: https://e-rekrutacja.usz.edu.pl/ w dniach 06.06 - 22.09.2022 r.


Zapraszamy!

 

Kierunek zarządzanie odnawialnymi źródłami energii jest unikatowy w skali kraju. Partnerem kierunku są podmioty z GK ENEA – ENEA S.A., ENEA Operator Sp. z o.o., ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. i ENEA Nowa Energia Sp. z o.o. Studia mają wymiar praktyczny i ukierunkowane są na przekazanie specjalistycznej wiedzy przez praktyków i wieloletnich pracowników sektora energetycznego, a także podczas 6 miesięcy praktyk u partnerów kierunku.

 

UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

Nauczysz się:

 

 • przeprowadzenia rachunku ekonomicznego projektów OZE,
 • projektowania, usprawniania i zarządzania procesami w łańcuchu dostaw w sektorze energetycznym,
 • rozwiązywania problemów lokalizacyjnych projektów i zarządzania projektami OZE,
 • oceny opłacalności inwestycji OZE,
 • podstaw projektowania infrastruktury energetycznej,
 • identyfikacji obszarów innowacji w energetyce,
 • podstaw projektowania i zarządzania systemami i instalacjami w inteligentnych budynkach,
 • projektowania instalacji OZE,
 • modelowania i symulacji procesów w systemach energetycznych,
 • przeprowadzania procedur środowiskowych dla projektów OZE.

 

Przykładowe przedmioty:

podstawy energetyki, logistyka w energetyce, infrastruktura energetyczna, funkcjonowanie rynku energii w Polsce, krajowy system elektroenergetyczny, polityka klimatyczna Polski i UE, finansowanie Energetyki Odnawialnej, magazynowanie energii, energetyka wodorowa, międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze w energetyce, Smart City Management, zastosowanie OZE w transporcie, ochrona środowiska w energetyce , efektywność ekonomiczna inwestycji w OZE, zarządzanie projektami OZE, analityka biznesowa rynku energii, podstawy prawne funkcjonowania OZE

 

KARIERA I PRACA
Nasi absolwenci znajdą zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach energetycznych, zajmujących się wytwarzaniem, dystrybucją lub przesyłem energii, 
 • koncernach energetycznych,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się rozwijaniem projektów odnawialnych źródeł energii lub zarządzaniem nimi,
 • firmach zajmujących się handlem i obrotem energią, 
 • przedsiębiorstwach doradczych i consultingowych,
 • strukturach zajmujących się polityką energetyczną, odnawialnymi źródłami energii czy szeroko rozumianą gospodarką energetyczną zarówno organizacji samorządowych, jak i administracji państwowej.

 

Profil studiów: praktyczny

Forma studiów: stacjonarne

ECTS: 180

Kryteria kwalifikacji - grupa I:

 • geografia
 • historia
 • informatyka
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie

 

Kryteria kwalifikacji - grupa II:

 • język obcy nowożytny: dowolny

 

Kryteria kwalifikacji - grupa III:

 • przedmiot dowolny

 

Dodatkowe informacje:

Praktyki są obowiązkowe. Partnerami kierunku są spółki z GK ENEA (ENEA S.A., ENEA Operator Sp. z o.o., ENEA Oświetlenie Sp. z o.o., ENEA Nowa Energia Sp. z o.o.) celem zapewnienia Studentowi praktyk związanych z kierunkiem kształcenia.