• log in
 • create an account

Recruitment for 1st degree studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[ZS-USZ] Zarządzanie ochroną środowiska przyrodniczego

Details
Code ZS-USZ-ZOSP
Organizational unit [ZS-USZ] University of Szczecin
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 6
Duration 6 semestrów
Recruitment committee address rekrutacja@usz.edu.pl
WWW address https://kandydaci.usz.edu.pl/
Required document
 • Maturity or equivalent document
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (01.10.2022 00:00 – 01.10.2022 23:59)

UWAGA

 

Obecnie nie trwają zapisy za pośrednictwem strony: ukraina.irk.edu.pl.

 

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Szczecińskim odbywa się elektronicznie wyłącznie przez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów: https://e-rekrutacja.usz.edu.pl/ w dniach 06.06 - 22.09.2022 r.


Zapraszamy!

 


To kierunek dla osób zainteresowanych przyrodą, które pragną rozwijać swoje zainteresowania w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego. W trakcie zajęć w laboratorium i wykładów, a także zajęć terenowych student zapozna się ze składnikami przyrody oraz dowie się  jak  funkcjonują ekosystemy w oparciu o wiedzę na poziomie molekularnym, gatunkowym i siedliskowym. Uzyska również wiedzę z zakresu zarządzania, prawa i ekonomii, które są niezbędne w skutecznym zarządzaniu ochroną środowiska przyrodniczego. Posiadając silne podstawy przyrodnicze oraz znając metody zarządzania absolwent z łatwością odnajdzie się na rynku pracy.

 

Nauczysz się: 

 

 • efektywnego zarządzania środowiskiem przyrodniczym na podstawie wiedzy dotyczącej uwarunkowań biologicznych środowiska przyrodniczego na poziomie molekularnym, gatunkowym i siedliskowym,
 • stosować odpowiednie metody zarządzania w działalności instytucji, firm i projektów,
 • wdrażać nieformalne metody zarządzania środowiskowego,
 • przeprowadzać audyt środowiskowy,
 • kalkulacji finansowania przedsięwzięć związanych ze środowiskiem przyrodniczym.

 

Przykładowe przedmioty:

 

zróżnicowanie świata zwierząt, gatunki inwazyjne w świecie zwierząt, fizjologia stresu u roślin, mikrobiologia środowiskowa, barkoding DNA,  chemia środowiskowa, rewitalizacja obszarów zdegradowanych, prawo ochrony środowiska, zarządzanie projektami, świadczenia usług ekosystemowych, programowanie i ocena inwestycji w ochronie środowiska.

 

Nasi absolwenci znajda zatrudnienie w:

 

 • instytucjach ochrony środowiska (Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Wody Polskie, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej),
 • Biurach doradztwa ekologicznego,
 • firmach prowadzące audyt środowiskowy,
 • firmach zajmujących się rekultywacją i ochroną środowiska,
 • Urzędach Miasta i Urzędach Marszałkowskich.

 

 

 

Profil studiów: ogólnoakademicki

ECTS: 180

 

Specjalności:

brak

 

Kryteria kwalifikacji - grupa I:

 • biologia
 • chemia
 • język obcy nowożytny: dowolny
 • matematyka

 

Kryteria kwalifikacji - grupa II:

 • fizyka i astronomia / fizyka
 • geografia
 • informatyka

 

Kryteria kwalifikacji - grupa III:

 • język polski
 • wiedza o społeczeństwie

 

Dodatkowe informacje:

Zdolność do podjęcia studiów na kierunku Zarządzanie ochroną środowiska przyrodniczego kandydaci potwierdzają zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza medycyny pracy. Kierunek ma charakter interdyscyplinarny, dlatego poszczególne przedmioty będą prowadzone przez specjalistów z dziedzin nauk ścisłych i przyrodniczych, jak i nauk społecznych.