• log in
  • create an account

Recruitment for 1st degree studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[ZS-USZ] Socjotechnika i oddziaływanie społeczne

Details
Code ZS-USZ-SiOS
Organizational unit [ZS-USZ] University of Szczecin
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 12
Duration 6 semestrów
Recruitment committee address rekrutacja@usz.edu.pl
WWW address https://kandydaci.usz.edu.pl/
Required document
  • Maturity or equivalent document
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (01.10.2022 00:00 – 01.10.2022 23:59)

UWAGA

 

Obecnie nie trwają zapisy za pośrednictwem strony: ukraina.irk.edu.pl.

 

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Szczecińskim odbywa się elektronicznie wyłącznie przez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów: https://e-rekrutacja.usz.edu.pl/ w dniach 06.06 - 22.09.2022 r.


Zapraszamy!

 

Socjotechnika i oddziaływanie społeczne to kierunek, którego zadaniem jest wykształcenie osób przygotowanych do rozpoznawania, analizowania i tworzenia przekazów socjotechnicznych oraz projektów oddziaływania społecznego. Program studiów przygotowano z myślą o pasjonatach chcących uzyskać szczegółową wiedzę z zakresu socjologii, nauk o polityce i psychologii. W trakcie kształcenia student nabędzie umiejętności niezbędnych do ,,rozbrajania” manipulacyjnych i fałszywych przekazów oraz fakenewsów.

 

UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W CZASIE STUDIÓW 

 

Nauczysz się:
• analizy socjotechnik oraz różnych sposobów oddziaływania społecznego stosowanego w instytucjach publicznych,
• rozumieć różne konteksty stosowanych reguł oddziaływania społecznego i wynikające z nich dylematy, kryzysy i konflikty,
• dostrzegać zależności między różnymi instytucjami społecznymi i politycznymi funkcjonującymi w przestrzeni ogólnokrajowej i międzynarodowej,
• wykorzystywać wiedzę do krytycznej analizy złożonych problemów społecznych w różnych kontekstach kulturowych, politycznych, prawnych i środowiskowych,
• współdziałać w zespołach planujących przedsięwzięcia nastawione na oddziaływanie społeczne, w tym na rzecz wspólnot lokalnych.

 

Przykładowe przedmioty:
psychologia społeczna, socjotechnika; teorie i strategie wpływu społecznego, plakat wyborczy-warsztat, socjologia podejmowania decyzji, socjologia zachowań ludzkich, techniki i warsztaty szkoleniowe, komputerowa analiza i wizualizacja danych, design thinking, wywieranie wpływu przez grupy, socjologia codzienności i potocznego myślenia

 

KARIERA I PRACA
Nasi absolwenci są przygotowani do pracy w:
• jednostkach samorządu i administracji rządowej, samorządowych zakładach budżetowych, rządowych agencjach wykonawczych,
• stowarzyszeniach, fundacjach, ruchach społecznych i zespołach projektowych,
• mediach jako redaktorzy, analitycy, korespondenci, dziennikarzy śledczych,
• sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, jako eksperci ds. brandingu, liderzy zespołu, pracownicy działu obsługi klienta, pracownicy działów promocji i marketingu, agencjach reklamowych,
• sferze publicznej, jako działacze samorządowi i społeczni.

 

Profil studiów: ogólnoakademicki

ECTS: 180

Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • język polski

Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • język obcy nowożytny: dowolny

 

Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • przedmiot dowolny

 

Dodatkowe informacje:

Nasi studenci będą mieli możliwości: • pracy na nowoczesnym sprzęcie komputerowym (58 stanowisk do ćwiczenia technik komputerowej analizy danych), • ćwiczenia własnych umiejętności prowadzenia wywiadów grupowych (FGI) w dwóch salach fokusowych z lustrami weneckimi i kamerami.