• log in
  • create an account

Recruitment for 1st degree studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[ZS-USZ] Studia nad wojną i wojskowością

Details
Code ZS-USZ-SNWiW
Organizational unit [ZS-USZ] University of Szczecin
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 6
Duration 6 semestrów
Recruitment committee address rekrutacja@usz.edu.pl
WWW address https://kandydaci.usz.edu.pl/
Required document
  • Maturity or equivalent document
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (01.10.2022 00:00 – 01.10.2022 23:59)

UWAGA

 

Obecnie nie trwają zapisy za pośrednictwem strony: ukraina.irk.edu.pl.

 

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Szczecińskim odbywa się elektronicznie wyłącznie przez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów: https://e-rekrutacja.usz.edu.pl/ w dniach 06.06 - 22.09.2022 r.


Zapraszamy!

 

Studiujący mają możliwość uzyskania podstawowej wiedzy o dziejach wojska i wojskowości, a także konfliktach militarnych w wymiarze globalnym i lokalnym, historycznym i współczesnym. Pozna podstawy prawne funkcjonowania armii, policji oraz innych sił stojących na straży porządku i bezpieczeństwa państwa.

 

UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

 

Nauczysz się:
• analizy i oceny związków między polityką państwa, funkcjonowaniem sił zbrojnych i życiem społeczeństwa,
• zdobędziesz umiejętność dostrzegania konsekwencji konfliktów międzynarodowych i wewnętrznych w różnych aspektach funkcjonowania państwa i społeczeństwa,
• jak zaplanować i przeprowadzić widowisko polegające na rekonstrukcji przeszłości,
• rozpoznawać różne rodzaje wojsk, ich uzbrojenie, zarówno historyczne, jak i współczesne,
• jak w ramach wycieczki turystycznej zaprezentować przeszłość militarną danego miejsca.

 

Przykładowe przedmioty:
średniowieczna sztuka wojenna, barwa i broń w epoce nowożytnej, religie a wojna w okresie nowożytnym, społeczno-demograficzne konsekwencje wojen, polityka zagraniczna Polski 1918-1989, doktryny wojenne w XIX-XXI wieku, współczesna sztuka wojenna, zajęcia terenowe, źródła do historii wojen i wojskowości w XX wieku

 

KARIERA I PRACA

 

Nasi absolwenci pracują w:
• organach administracji państwowej i samorządowej odpowiedzialnych za sprawy obronności i bezpieczeństwa państwa,
• mediach zajmujących się tą problematyką,
• muzeach, bibliotekach i innych instytucjach sprawujących ochronę nad dziedzictwem narodowym,
• Siłach Zbrojnych, Policji, Straży Granicznej i innych służbach mundurowych, szczególnie na stanowiskach, gdzie niezbędne jest przygotowanie z zakresu humanistyki, np. na misjach pokojowych.

 

Profil studiów: ogólnoakademicki

ECTS: 180

 

Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • geografia
  • historia
  • historia sztuki
  • wiedza o społeczeństwie

 

Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • język obcy nowożytny: dowolny

 

Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • język polski

 

Dodatkowe informacje:

Student na każdym roku studiów bierze udział w zajęciach praktycznych, które wprowadzają go w badania nad wojną i wojskowością.