• log in
 • create an account

Recruitment for 1st degree studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[ZS-USZ] Filologia rosyjska z dodatkowym językiem obcym

Details
Code ZS-USZ-ROSzDJO
Organizational unit [ZS-USZ] University of Szczecin
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 9
Duration 6 semestrów
Recruitment committee address rekrutacja@usz.edu.pl
WWW address https://kandydaci.usz.edu.pl/
Required document
 • Maturity or equivalent document
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (01.10.2022 00:00 – 01.10.2022 23:59)

UWAGA

 

Obecnie nie trwają zapisy za pośrednictwem strony: ukraina.irk.edu.pl.

 

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Szczecińskim odbywa się elektronicznie wyłącznie przez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów: https://e-rekrutacja.usz.edu.pl/ w dniach 06.06 - 22.09.2022 r.


Zapraszamy!


W obecnej sytuacji geopolitycznej rośnie zapotrzebowanie na specjalistów znających język rosyjski i znających realia społeczno-polityczne panujące w Rosji. Na kierunku filologia rosyjska można nauczyć się języka od podstaw, bądź też kontynuować jego naukę. Studenci mają szansę pogłębiania znajomości języka na uczelniach zagranicznych zarówno podczas studiów semestralnych, jak i kilkutygodniowych kursów. Mogą również brać udział w międzynarodowych projektach naukowo-badawczych, prowadzonych we współpracy z uczelniami rosyjskimi, niemieckimi czy czeskimi.

 

UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

 

Nauczysz się:
• języka rosyjskiego oraz drugiego wybranego języka: chińskiego, hiszpańskiego, angielskiego, niemieckiego, szwedzkiego, francuskiego lub włoskiego,
• zdobędziesz wiedzę na temat: kultury i realioznawstwa Rosji oraz kraju wybranego dodatkowego języka,
• poznasz literaturę Rosji oraz kraju wybranego języka,
• nauczysz się podstaw tłumaczenia ustnego i pisemnego.

 

Przykładowe przedmioty:
akwizycja języka obcego, ćwiczenia fonetyczne, ćwiczenia konwersacyjne, ćwiczenia w pisaniu, gramatyka praktyczna, praca z tekstem, gramatyka opisowa języka rosyjskiego, rozumienie tekstu, historia literatury rosyjskiej, podstawy przedsiębiorczości

 

KARIERA I PRACA

 

Nasi absolwenci pracują jako:
• pracownicy biur turystycznych,
• pracownicy biur tłumaczeń,
• pracownicy firm call-center,
• urzędnicy i pracownicy w firmach przygranicznych,
• pracownicy w mediach (radio i telewizja).

 

Profil studiów: ogólnoakademicki

ECTS: 180

 

Specjalności:

 • język angielski z elementami wiedzy o krajach anglojęzycznych;
 • język chiński z elementami wiedzy o Chinach;
 • język francuski z elementami wiedzy o Francji;
 • język hiszpański z elementami wiedzy o Hiszpanii;
 • język niemiecki z elementami wiedzy o Niemczech;
 • język szwedzki z elementami wiedzy o Szwecji;
 • język włoski z elementami wiedzy o Włoszech.

 

Kryteria kwalifikacji - grupa I:

 • język obcy nowożytny: dowolny

 

Kryteria kwalifikacji - grupa II:

 • język polski

 

Kryteria kwalifikacji - grupa III:

 • przedmiot dowolny

 

Dodatkowe informacje:

Studia filologiczne, poza kompetencjami językowymi, rozwijają również umiejętności organizacyjne, kompetencje społeczne i kulturowe, m.in. poprzez udział w licznych spotkaniach i imprezach przygotowanych przez Instytut Filologii Słowiańskiej. Można do nich zaliczyć Dni Słowiańskie oraz liczne przedstawienia teatralne i koncerty. Istnieje możliwość organizacji zajęć w trybie popołudniowym, co daje możliwość łączenia nauki na dwóch kierunkach studiów, jak również łączenia pracy z nauką na studiach stacjonarnych.