• log in
 • create an account

Recruitment for 1st degree studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[ZS-USZ] Przedsiębiorczość i inwestycje

Details
Code ZS-USZ-PiI
Organizational unit [ZS-USZ] University of Szczecin
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile practical
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 10
Duration 6 semestrów
Recruitment committee address admissions@usz.edu.pl
WWW address https://admissions.usz.edu.pl/pl
Required document
 • Maturity or equivalent document
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (01.10.2022 00:00 – 01.10.2022 23:59)

UWAGA

 

Obecnie nie trwają zapisy za pośrednictwem strony: ukraina.irk.edu.pl.

 

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Szczecińskim odbywa się elektronicznie wyłącznie przez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów: https://e-rekrutacja.usz.edu.pl/ w dniach 08.05 - 22.09.2023 r.

 


Zapraszamy!

 

Treści kształcenia na kierunku obejmują zagadnienia z zakresu ekonomii, nauk o zarządzaniu i pokrewnych dyscyplin. Studenci mają okazję rozwijać umiejętności praktyczne w obszarze zakładania i prowadzenia własnego przedsiębiorstwa, rozwijania biznesu rodzinnego czy realizowania kariery lokalnego lidera – kreatora przedsięwzięć gospodarczych inicjatyw podejmowanych w lokalnej społeczności.

 

UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

 

• krytycznie analizować zjawiska i procesy ekonomiczne zachodzące w małych i średnich przedsiębiorstwach,
• posługiwać metodami i technikami niezbędnymi do rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem instrumentów, metod, narzędzi analitycznych i organizatorskich,
• realizować własne pomysły biznesowe w formie małej firmy,
• zakładać oraz prowadzić własną działalność gospodarczą w skali lokalnej, krajowej lub międzynarodowej.

 

Znacząca część zajęć prowadzona jest przez wykładowców posiadających doświadczenie praktyczne.

 

Przykładowe przedmioty:
marketing w małej firmie, etyka w biznesie, negocjacje, funkcjonowanie klastrów, problemy biznesu w praktyce, społeczna odpowiedzialność biznesu, zarządzanie procesami w małym przedsiębiorstwie, e-biznes, strategie innowacyjne, zarządzanie kreatywnością, zarządzanie technologią, przywództwo i kierowanie zespołem, zarządzanie projektami innowacyjnymi, gra decyzyjna

 

KARIERA I PRACA

 

Nasi absolwenci są przygotowani do:
• założenia i rozwijania własnego biznesu,
• przejęcia biznesu rodzinnego,
• pracy na stanowiskach kierowniczych i specjalistycznych w małych i średnich przedsiębiorstwach, w firmach konsultingowych i innych organizacjach typu instytucje wspierania przedsiębiorczości,
• pełnienia roli lidera przedsiębiorczości lokalnej, np. na wsi, w małej miejscowości.

 

Profil praktyczny umożliwia kształcenie pod kątem oczekiwań pracodawców i z udziałem praktyków – przedsiębiorców, menedżerów i specjalistów.

 

Profil studiów: praktyczny

ECTS: 180

 

Specjalności:

 • inwestycje w przedsiębiorstwie;
 • innowacje w przedsiębiorstwie

 

Kryteria kwalifikacji - grupa I:

 • geografia
 • historia
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie

 

Kryteria kwalifikacji - grupa II:

 • język obcy nowożytny: dowolny

 

Kryteria kwalifikacji - grupa III:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka i astronomia / fizyka
 • geografia
 • historia
 • informatyka
 • język obcy nowożytny: dowolny
 • wiedza o społeczeństwie

 

Dodatkowe informacje:

Kierunek przedsiębiorczość i inwestycje: • zapewnia innowacyjne formy realizacji zajęć: teoria połączona z praktyką, spotkania z przedsiębiorcami, gry decyzyjne, case studies, praca w małych zespołach, tworzenie autorskich projektów oraz wiele innych, • daje możliwość pracy w kołach naukowych, m.in. Koło Naukowe „Biznes Innowacje Networking”, Koło Naukowe „Ekonomiki Przedsiębiorstw”– możliwość samozatrudnienia/zatrudnienia od razu po zakończeniu studiów.