• log in
 • create an account

Recruitment for 1st degree studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[ZS-USZ] Prawo służb mundurowych

Details
Code ZS-USZ-PSM_NZ
Organizational unit [ZS-USZ] University of Szczecin
Form of studies Part-time
Level of education First cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 24
Duration 6 semestrów
Recruitment committee address rekrutacja@usz.edu.pl
WWW address https://kandydaci.usz.edu.pl/
Required document
 • Maturity or equivalent document
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (01.10.2022 00:00 – 01.10.2022 23:59)

UWAGA

 

Obecnie nie trwają zapisy za pośrednictwem strony: ukraina.irk.edu.pl.

 

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Szczecińskim odbywa się elektronicznie wyłącznie przez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów: https://e-rekrutacja.usz.edu.pl/ w dniach 06.06 - 22.09.2022 r.


Zapraszamy!

 

To unikatowy kierunek w skali kraju, łączący wiedzę z zakresu nauk społecznych, prawnych i ekonomicznych. W toku studiów absolwent nabywa wiedzę teoretyczną i praktyczną, m.in. w zakresie prawnych podstaw funkcjonowania służb mundurowych, pragmatyk służbowych, ustroju aparatu władzy publicznej w Polsce czy procedur zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym i zewnętrznym.

 

UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

 

• zasad funkcjonowania i zakresu uprawnień służb mundurowych dbających o bezpieczeństwo państwa,
• przepisów prawa niezbędnych do pracy w służbach mundurowych i instytucjach związanych z bezpieczeństwem państwa,
• zasad prowadzenia postępowania przygotowawczego oraz czynności operacyjnych i rozpoznawczych,
• posługiwać językiem specjalistycznym z zakresu administracji oraz prawa,
• praktycznego interpretowania przepisów prawnych,
• zasad użycia środków przymusu bezpośredniego oraz broni,
• udzielania pierwszej pomocy.

 

Przykładowe przedmioty:
etyka zawodowa funkcjonariuszy służb mundurowych, interwencja kryzysowa, organizacja i zarzadzanie w służbach mundurowych, prawo karne materialne, aspekty finansowania służb mundurowych, teoria i praktyka negocjacji, pragmatyki służbowe, charakterystyka przestępstw kryminalnych, ogólne prawo podatkowe, społeczeństwo obywatelskie, zwalczanie przestępczości, kryminalistyka, prawo policyjne, warsztaty pisania pism w sprawach administracyjnych, typologia broni, środki przymusu bezpośredniego

 

KARIERA I PRACA 
Absolwent znajdzie zatrudnienie:
• w formacji mundurowej Policji, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, Służbie Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego oraz w służbach specjalnych,
• w Służbie Celno-Skarbowej, Krajowej Administracji Skarbowej,
• jako inspektor transportu drogowego,
• jako strażnik w Straży Ochrony Kolei, Straży Marszałkowskiej,
• jako pracownik Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
• jako specjalista w służbach wywiadu,
• jako osoba świadcząca usługi detektywistyczne i ochroniarskie.

 

Profil studiów: ogólnoakademicki

ECTS: 180

 

Specjalności:

 • kryminalno – penitencjarna
 • ochrony interesów ekonomicznych państwa

 

Kryteria kwalifikacji - grupa I:

 • język mniejszości narodowej: białoruski, litewski, ukraiński
 • język polski

 

Kryteria kwalifikacji - grupa II:

 • filozofia
 • geografia
 • historia
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie

 

Kryteria kwalifikacji - grupa III:

 • język obcy nowożytny: dowolny

 

Dodatkowe informacje:

Zajęcia na kierunku Prawo służb mundurowych prowadzi wysoko wykwalifikowana kadra naukowa. Kształcenie oparte jest na programie uwzględniającym rzeczywiste zapotrzebowanie rynku pracy.