• log in
 • create an account

Recruitment for 1st degree studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[ZS-USZ] Filologia polska

Details
Code ZS-USZ-POLS_I
Organizational unit [ZS-USZ] University of Szczecin
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 8
Duration 6 semestrów
Recruitment committee address admissions@usz.edu.pl
WWW address https://admissions.usz.edu.pl/pl
Required document
 • Maturity or equivalent document
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (01.10.2022 00:00 – 01.10.2022 23:59)

UWAGA

 

Obecnie nie trwają zapisy za pośrednictwem strony: ukraina.irk.edu.pl.

 

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Szczecińskim odbywa się elektronicznie wyłącznie przez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów: https://e-rekrutacja.usz.edu.pl/ w dniach 08.05 - 22.09.2023 r.

 


Zapraszamy!

 

Studiujący mają możliwość zdobycia ogólnego wykształcenia humanistycznego i podstawowej wiedzy z zakresu filologii polskiej – nauki o języku i o literaturze. Przygotowują do rozumienia i analizowania zjawisk i procesów literackich, językowych i kulturowych przeszłości i współczesności.

 

UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

 

Nauczysz się:
• rozumieć, analizować i interpretować wypowiedzi językowe, w tym teksty literatury i kultury,
• redagować różnorodne typy tekstów oraz przygotowywać prezentacje ustne,
• posługiwać językiem specjalistycznym z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa.

 

Przykładowe przedmioty:
ciało ludzkie – ideał, fantom, obiekt pożądania, gramatyka opisowa języka polskiego, ortografia i interpunkcja, podstawy stylistyki praktycznej, poetyka, gatunki krytycznoliterackie, gramatyka opisowa języka polskiego, HLP – romantyzm, pozytywizm, Młoda Polska, ortografia w praktyce wydawniczej, motyw szaleństwa w literaturze światowej, polscy “poeci przeklęci”, edytorstwo tekstu, praca nad tekstem autorskim, poetyka

 

KARIERA I PRACA

 

Nasi absolwenci pracują, w zależności od ukończonej specjalności, jako:
• nauczyciele języka polskiego (po ukończeniu studiów II poziomu),
• krytycy literaccy,
• edytorzy, redaktorzy,
• specjaliści PR,
• bibliotekarze,
• pracownicy agencji reklamowych i mediów.

 

Profil studiów: ogólnoakademicki

ECTS: 180

 

Specjalności:

 • nauczycielska;
 • edytorsko-wydawnicza;
 • krytycznoliteracka.

 

Kryteria kwalifikacji - grupa I:

 • język polski

 

Kryteria kwalifikacji - grupa II:

 • język obcy nowożytny: dowolny

 

Kryteria kwalifikacji - grupa III:

 • filozofia
 • historia
 • historia sztuki
 • język łaciński i kultura antyczna
 • wiedza o społeczeństwie
 • wiedza o kulturze

 

Dodatkowe informacje:

Studia na kierunku filologia polska realizują autorski program kształcenia, dostosowany do potrzeb rynku pracy i oczekiwań pracodawców. Oferta specjalności sukcesywnie jest modyfikowana, z uwzględnieniem oczekiwań studentów i pracodawców.