• log in
 • create an account

Recruitment for 1st degree studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[ZS-USZ] Prawo internetu i ochrony informacji

Details
Code ZS-USZ-PIiOI_NZ
Organizational unit [ZS-USZ] University of Szczecin
Form of studies Part-time
Level of education First cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 24
Duration 6 semestrów
Recruitment committee address rekrutacja@usz.edu.pl
WWW address https://kandydaci.usz.edu.pl/
Required document
 • Maturity or equivalent document
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (01.10.2022 00:00 – 01.10.2022 23:59)

UWAGA

 

Obecnie nie trwają zapisy za pośrednictwem strony: ukraina.irk.edu.pl.

 

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Szczecińskim odbywa się elektronicznie wyłącznie przez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów: https://e-rekrutacja.usz.edu.pl/ w dniach 06.06 - 22.09.2022 r.


Zapraszamy!

 

Studia przygotowują do pracy w administracji publicznej, podmiotach prywatnych i do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, której istotą jest pozyskiwanie, przetwarzanie informacji, a także ochrona danych uzyskanych w związku z codzienną aktywnością zawodową. Student może zdobyć wiedzę z zakresu: prawa, ekonomii, informatyki i ochrony
danych w świecie wirtualnym.

 

UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

 

Nauczysz się:
• przygotowywania umów i innych dokumentów oraz aktów (np. regulaminów, procedur i polityki),
• prawidłowego definiowania założeń prawnych działalności gospodarczej odnoszących się do usług informatycznych i innych aktywności w świecie wirtualnym,
• identyfikowania zachowań nieuczciwych, przestępstw i wykroczeń w internecie, takich jak spamming, patostreaming,
• ustalania statusu prawnego informacji, rygorów prawnych, w tym danych osobowych, informacji niejawnych,
• przeprowadzania analizy ryzyka przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych,
• zasad postępowania w razie naruszeń prywatności i innych dóbr osobistych przez nieuczciwe i bezprawne działania w Internecie oraz nieuprawnione pozyskiwanie informacji.

 

Przykładowe przedmioty:
egzekucja sadowa z dóbr wirtualnych, instrumenty LegalTech, pieniądz elektroniczny, prawo pracy w dobie informatyzacji, podstawy postepowania karnego, prawo bankowe w obrocie elektronicznym, świadczenie usług droga elektroniczna, prawo telekomunikacyjne, Kryminalistyczne problemy przestępczości internetowej, Internet rzeczy, prawo własności intelektualnej w Internecie

 

Kariera i praca

 

Nasi absolwenci znajdą zatrudnienie w:
• podmiotach prywatnych i publicznych prowadzących działalność komercyjną i publiczną w Internecie,
• podmiotach świadczących usługi informatyczne i przygotowujących programy, systemy czy portale internetowe,
• organizacjach pozyskujących i przetwarzających informacje;
• działalnościach gospodarczych, świadczących usługi detektywistyczne i infobrokerskie,
• organizacjach i instytucjach chroniących użytkowników przed przestępstwami i nieuczciwymi zachowaniami w Internecie,
• podmiotach prywatnych i publicznych w działach zajmujących się obiegiem i zarządzaniem dokumentami, pozyskujących i przetwarzających informacje, tworzących bazy danych.

 

Profil studiów: ogólnoakademicki

ECTS: 180

 

Specjalności:

 • Informacja w sektorze prywatnym
 • Informacja w sektorze publicznym

 

Kryteria kwalifikacji - grupa I:

 • język mniejszości narodowej: białoruski, litewski, ukraiński
 • język polski

 

Kryteria kwalifikacji - grupa II:

 • filozofia
 • geografia
 • historia
 • informatyka
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie

 

Kryteria kwalifikacji - grupa III:

 • język obcy nowożytny: dowolny

 

Dodatkowe informacje:

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych specjalistów, na co dzień zajmujących się problematyką bezpieczeństwa informacji, a także zasadami jej ochrony i przetwarzania w sposób zgodny z przepisami. Prowadzący zajęcia, opierając się na doświadczeniu zawodowym, łączą pracę naukową z codzienną aktywnością zawodową. Kształcenie oparte jest na programie uwzględniającym rzeczywiste zapotrzebowanie rynku pracy, w szczególności w zakresie tworzących się nowych zawodów związanych z pozyskiwaniem i przetwarzaniem informacji.