• log in
 • create an account

Recruitment for 1st degree studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[ZS-USZ] Oceanografia

Details
Code ZS-USZ-OCEAN_I
Organizational unit [ZS-USZ] University of Szczecin
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 6
Duration 6 semestrów
Recruitment committee address admissions@usz.edu.pl
WWW address https://admissions.usz.edu.pl/pl
Required document
 • Maturity or equivalent document
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (01.10.2022 00:00 – 01.10.2022 23:59)

UWAGA

 

Obecnie nie trwają zapisy za pośrednictwem strony: ukraina.irk.edu.pl.

 

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Szczecińskim odbywa się elektronicznie wyłącznie przez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów: https://e-rekrutacja.usz.edu.pl/ w dniach 08.05 - 22.09.2023 r.

 


Zapraszamy!

 

 

Morza i oceany wciąż skrywają wiele tajemnic, których rozwiązanie wymaga opanowania współczesnej wiedzy na temat wielorakich zjawisk i procesów związanych m.in. ze specyfiką kształtowania podmorskich surowców mineralnych, funkcjonowaniem organizmów biologicznych oraz ochroną środowiska morskiego. Student ma możliwość uzyskania interdyscyplinarnej wiedzy ogólnej z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i nauk o morzu oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i w życiu, np. analizy zjawisk i procesów dokonujących się w środowisku morskim oraz wpływu człowieka na to środowisko. Absolwent jest przygotowany do pracy indywidualnej i zespołowej podczas zajęć terenowych i praktyki zawodowej oraz posługiwał się językiem specjalistycznym z zakresu problematyki oceanograficznej.

 

UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

 

Nauczysz się:
• planować i wykonywać w terenie oraz w laboratorium pomiary podstawowych parametrów określających właściwości fizyczne i chemiczne wody morskiej oraz interpretować wyniki,
• planować i przeprowadzać obserwacje terenowe, rozpoznając typy ekosystemów oraz biotopów, wstępnie oznaczając organizmy zasiedlające dany biotop,
• identyfikować podstawowe taksony w laboratorium na podstawie cech morfologicznych i anatomicznych organizmów, a także interpretować wyniki oznaczeń,
• planować i przeprowadzać w terenie pobór prób geologicznych za pomocą odpowiednich narzędzi badawczych oraz dokonywać makroskopowego opisu, rozpoznawać podstawowe minerały i różne rodzaje skał, czytać i interpretować mapy geologiczne, przeprowadzać w laboratorium szczegółowe analizy litologiczne,
• stosować techniki i przyrządy używane w oceanografii, przygotowywać proste badania terenowe z użyciem podstawowych oceanograficznych sprzętów i narzędzi badawczych.

 

Przykładowe przedmioty:
biologia, kartografia, hydrobiologia, hydrochemia, klimatologia i meteorologia, bioróznorodnosc morska, zagrozenia i ochrona, geologia morza, oceanografia chemiczna, podstawy kształtowania i ochrony środowiska, teledetekcja, dynamika strefy brzegowej, metody jej pomiaru i ochrony, oceanografia fizyczna, warsztaty specjalistyczne w morzu i strefie brzegowej, meteorologia morska, systemy informacji geograficznej (GIS), bioindykacja środowisk wodnych

 

KARIERA I PRACA

 

Nasi absolwenci pracują w:
• laboratoriach badawczych,
• instytucjach kontroli i kształtowania środowiska morskiego,
• instytucjach i urzędach oraz organizacjach społecznych związanych z gospodarką morską,
• instytucjach i przedsiębiorstwach, których działalność związana jest z poszukiwaniem i wykorzystaniem morskich zasobów naturalnych.

 

Profil studiów: ogólnoakademicki

ECTS: 180

 

Specjalności:

 • geologia morza;
 • oceanografia fizyczna;
 • oceanografia biologiczna

 

Kryteria kwalifikacji - grupa I:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka i astronomia / fizyka
 • geografia
 • język polski

 

Kryteria kwalifikacji - grupa II:

 • fizyka i astronomia / fizyka
 • geografia
 • informatyka
 • język obcy nowożytny: dowolny
 • matematyka

 

Kryteria kwalifikacji - grupa III:

 • filozofia
 • historia
 • informatyka
 • język obcy nowożytny: dowolny
 • wiedza o społeczeństwie

 

Dodatkowe informacje:

Do dyspozycji studentów są doskonale wyposażone, nowoczesne laboratoria Centrum Dydaktyczno- Badawczego Nauk Przyrodniczych, Stacja Morska w Międzyzdrojach oraz jednostki pływające. Istnieje również możliwość rozwijania indywidualnych zainteresowań oraz poszerzania własnych horyzontów w ramach Koła Naukowego Oceanografów „Queequeg”. Najważniejsze przedmioty kierunkowe są realizowane w polskiej i angielskiej wersji językowej do wyboru.