• log in
  • create an account

Recruitment for 1st degree studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[ZS-USZ] Filologia norweska

Details
Code ZS-USZ-NORW
Organizational unit [ZS-USZ] University of Szczecin
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 15
Duration 6 semestrów
Recruitment committee address admissions@usz.edu.pl
WWW address https://admissions.usz.edu.pl/pl
Required document
  • Maturity or equivalent document
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (01.10.2022 00:00 – 01.10.2022 23:59)

UWAGA

 

Obecnie nie trwają zapisy za pośrednictwem strony: ukraina.irk.edu.pl.

 

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Szczecińskim w ramach naboru dodatkowego odbywa się elektronicznie wyłącznie przez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów: https://e-rekrutacja.usz.edu.pl/ od dnia 02.10.2023 r. do wyczerpania miejsc.

 


Zapraszamy!


Studia umożliwiają pogłębienie wiedzy w zakresie języka, kultury i mentalności mieszkańców krajów nordyckich. Znajomość języka norweskiego jest atutem na rynku pracy ze względu na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów znających ten język, wynikające ze współpracy gospodarczej z krajami nordyckimi.

 

UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

 

Nauczysz się:
• biegle posługiwać językiem norweskim,
• tłumaczyć: dokumenty, artykuły prasowe, teksty literackie itp.
Ponadto dowiesz się, jak wyglądają podstawy prawa pracy, prawa administracyjnego i prawa cywilnego, a zajęcia z historii i kultury Norwegii pozwolą Ci lepiej zrozumieć mentalność mieszkańców Skandynawii.

 

Przykładowe przedmioty:
ćwiczenia fonetyczne, ćwiczenia w pisaniu, gramatyka praktyczna, gramatyka opisowa języka norweskiego, praktyczna nauka języka norweskiego – ustne sprawności językowe, kultura i historia Norwegii, realioznawstwo norweskie, wstęp do literaturoznawstwa, praktyczna nauka języka norweskiego – ustne sprawności językowe

 

KARIERA I PRACA

 

Nasi absolwenci pracują jako:
• asystenci tłumaczy i tłumacze,
• pracownicy administracyjni
w firmach skandynawskich,
• konsultanci w instytucjach kulturalnych,
w których niezbędna jest znajomość
języka norweskiego.

 

Profil studiów: ogólnoakademicki

ECTS: 180

 

Specjalności:

  • kształcenie translatorskie;
  • język norweski w kulturze i biznesie.

 

Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • język polski

 

Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • język obcy nowożytny: dowolny

 

Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • przedmiot dowolny

 

Dodatkowe informacje:

Studenci filologii norweskiej jako drugi język obcy mogą wybrać: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski lub włoski. Katedra Skandynawistyki wysyła swoich studentów na studia oraz na praktyki do norweskich uczelni partnerskich w ramach programów: Erasmus+ oraz Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego.