• log in
 • create an account

Recruitment for 1st degree studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[ZS-USZ] Komunikacja i psychologia w biznesie

Details
Code ZS-USZ-KiPB_I
Organizational unit [ZS-USZ] University of Szczecin
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 12
Duration 6 semestrów
Recruitment committee address rekrutacja@usz.edu.pl
WWW address https://kandydaci.usz.edu.pl/
Required document
 • Maturity or equivalent document
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (01.10.2022 00:00 – 01.10.2022 23:59)

UWAGA

 

Obecnie nie trwają zapisy za pośrednictwem strony: ukraina.irk.edu.pl.

 

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Szczecińskim odbywa się elektronicznie wyłącznie przez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów: https://e-rekrutacja.usz.edu.pl/ w dniach 06.06 - 22.09.2022 r.


Zapraszamy!

 

Komunikacja i psychologia w biznesie to kierunek studiów łączący aspekty psychologiczne funkcjonowania człowieka z jego aktywnością zawodową, w tym szczególnie biznesową. Studia przygotowują do zrozumienia m.in. zachowań człowieka w pracy i relacjach biznesowych, motywów jego  postępowania, kształtowania relacji międzyludzkich, roli emocji w podejmowania decyzji, a następnie wykorzystywania tej wiedzy w usprawnianiu działania podmiotów biznesowych (oraz innych organizacji), wpływania na postawy pracowników, kształtowania klimatu i kultury organizacyjnej czy doskonalenia komunikacji i działań marketingowych

 

UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

Nauczysz się:

 • identyfikacji przesłanek i mechanizmów zachowań ludzkich (pracowników, konsumentów, klientów),
 • warunków i sposobów efektywnej komunikacji,
 • metod i technik negocjacji i mediacji w biznesie,
 • stosowania technik kreatywnego myślenia oraz wywierania wpływu społecznego,
 • rozumienia, oceny i metod pomiaru procesów poznawczych oraz emocjonalno-motywacyjnych człowieka.

 

Przykładowe przedmioty:

psychologia społeczna, psychologia konsumenta, psychologia emocji i motywacji, metody analizy kompetencyjnej, metody analiz statystycznych w naukach społecznych, podstawy badan marketingowych, metody wspomagania decyzji, analiza danych rynkowych, badania terenowe w biznesie, neuronauka poznawcza, media społecznościowe w biznesie, zarządzanie zasobami ludzkimi

 

KARIERA I PRACA
Nasi absolwenci znajdą zatrudnienie jako:

 • specjaliści ds. rekrutacji oraz obszarów HR (zarządzania zasobami ludzkimi),
 • menedżerowie i specjaliści sprzedaży,
 • specjaliści ds. komunikacji i marketingu,
 • trenerzy biznesu.

 

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

ECTS: 180

 

Specjalności:

Program kierunku ma charakter modułowy, student wybiera trzy z czterech modułów:

 • zachowania konsumenckie,
 • psychologia sprzedaży,
 • psychologia w zarządzaniu personelem,
 • zachowania pracowników w zespole.

 

Moduł dedykowany zachowaniom konsumenckim kształtuje umiejętności tworzenia efektywnego przekazu marketingowego. Uwzględnia osiągnięcia psychologii konsumenta, metody badania i analizy zachowań konsumentów oraz tworzenia treści marketingowej z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań, w tym neuromarketingu.

 

Moduł ukierunkowany na psychologię sprzedaży koncentruje się na rozwoju kompetencji sprzedaży i bezpośredniej relacji z klientem, dlatego studenci obok poznania strategii, technik i kanałów sprzedaży będą też poszerzali wiedzę dotyczącą psychologii relacji oraz technik perswazji.

 

Psychologiczne wsparcie procesów zarządzania personelem w obszarze rekrutacji, analizy i modelowania kompetencji oraz prowadzenia szkoleń są obszarami zainteresowań modułu poświęconemu psychologii w zarządzaniu personelem.

 

Rozwijanie umiejętności koordynowania i wspierania zespołów pracowników przez zgłębianie problematyki psychologii emocji, motywacji oraz przywództwa a także komunikacji interpersonalnej są tematem modułu dedykowanego zachowaniom pracowników w zespole.

 

Kryteria kwalifikacji - grupa I:

 • geografia
 • historia
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie

 

Kryteria kwalifikacji - grupa II:

 • informatyka
 • język obcy nowożytny: dowolny

 

Kryteria kwalifikacji - grupa III:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka i astronomia / fizyka
 • język polski

 

Dodatkowe informacje:

Studenci będą korzystali z zaplecza naukowo-badawczego Instytutu Zarzadzania US, w tym z laboratoriów i pracowni badawczych oferujących nowoczesne wyposażenie, sprzęt i oprogramowanie badawcze. Mają też możliwość uczestnictwa w kołach naukowych, seminariach naukowych oraz badaniach realizowanych przez pracowników.