• log in
 • create an account

Recruitment for 1st degree studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[ZS-USZ] Innowacyjna gospodarka miejska

Details
Code ZS-USZ-IGM
Organizational unit [ZS-USZ] University of Szczecin
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 6
Recruitment committee address rekrutacja@usz.edu.pl
WWW address https://kandydaci.usz.edu.pl/
Required document
 • Maturity or equivalent document
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (01.10.2022 00:00 – 01.10.2022 23:59)

UWAGA

 

Obecnie nie trwają zapisy za pośrednictwem strony: ukraina.irk.edu.pl.

 

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Szczecińskim odbywa się elektronicznie wyłącznie przez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów: https://e-rekrutacja.usz.edu.pl/ w dniach 06.06 - 22.09.2022 r.


Zapraszamy!

 

Innowacyjna gospodarka miejska to odpowiedź na aktualne wymogi i oczekiwania współczesnego miast oraz jego otoczenia. Możliwość zdobycia najlepszych kompetencji i umiejętności tworzenia odpowiedniej jakości życia w przestrzeni miejskiej jest gwarancją satysfakcji i sukcesu zawodowego. Studia na kierunku umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie analizy, oceny oraz innowacyjnych sposobów gospodarowania miastem i jego strefą wpływu w różnych aspektach. Nowoczesny program kształcenia, wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna oraz bogate zaplecze infrastrukturalne, dają możliwość zdobycia najnowszej wiedzy oraz uruchamiają pokłady ukrytych form przedsiębiorczości, drzemiących w potencjale studentów.

Nauczysz się:

 • mechanizmów działania sektorów gospodarki komunalnej,
 • podstawowych mechanizmów funkcjonowania systemu finansowego miast,
 • tworzyć podstawowe analizy i projekty miejskie,
 • projektować i planować innowacyjne rozwiązania współczesnych problemów rozwojowych miast,
 • kreować rozwój, budować przewagę konkurencyjną miast i poprawiać jakość życia mieszkańców,
 • podejmować przedsięwzięcia promujące innowacje w gospodarce miejskiej,
 • modelować zjawiska i procesy społeczno-gospodarcze oraz tendencje i kierunki zmian rozwoju innowacyjnej gospodarki miejskiej przy wykorzystaniu standardowych metod i narzędzi statystycznych i ekonometrycznych
 • wykorzystywać metody i narzędzia projektowania systemów informatycznych i technicznych w odniesieniu do potrzeb obszarów zurbanizowanych.

 

Przykładowe przedmioty:
innowacje w przestrzeni miejskiej, zrównoważony rozwój miasta, miejska administracja samorządowa, gospodarka budżetowa miasta, kapitał rzeczowy i finansowy rozwoju miast, komunikacja i negocjacje, podstawy planowania przestrzennego, technologie informatyczne.

Kariera i praca
Nasi absolwenci znajdą zatrudnienie w:

 • jednostkach administracji samorządowej – (np. w wydziałach: promocji miasta, gospodarki i mienia komunalnego, rozwoju, inwestycji, ochrony środowiska),
 • agencjach rozwoju regionalnego i lokalnego,
 • regionalnych biurach projektowych,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się marketingiem i promocją miast,
 • firmach konsultingowych i doradczych,
 • instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych wyspecjalizowanych w zakresie działań wspierających rozwój regionalny i lokalny.

 

Profil studiów: ogólnoakademicki

ECTS: 180

 

Specjalności:

brak

 

Kryteria kwalifikacji - grupa I:

 • geografia
 • informatyka
 • język mniejszości narodowej: białoruski, litewski, ukraiński
 • język obcy nowożytny: dowolny
 • język polski
 • matematyka

 

Kryteria kwalifikacji - grupa II:

 • geografia
 • informatyka
 • język mniejszości narodowej: białoruski, litewski, ukraiński
 • język obcy nowożytny: dowolny
 • język polski
 • matematyka

 

Kryteria kwalifikacji - grupa III:

 • biologia
 • geografia
 • historia sztuki
 • informatyka
 • język obcy nowożytny: dowolny
 • wiedza o społeczeństwie

 

Dodatkowe informacje:

Praktyki nie są obowiązkowe. Fakultatywne staże i praktyki organizowane są we współpracy z Akademickim Biurem Karier. Istnieje również możliwość odbycia staży zagranicznych w ramach programu ERASMUS+.