• log in
 • create an account

Recruitment for 1st degree studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[ZS-USZ] Genetyka i biologia eksperymentalna

Details
Code ZS-USZ-GiBE
Organizational unit [ZS-USZ] University of Szczecin
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 15
Duration 6 semestrów
Recruitment committee address admissions@usz.edu.pl
WWW address https://admissions.usz.edu.pl/pl
Required document
 • Maturity or equivalent document
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (01.10.2022 00:00 – 01.10.2022 23:59)

 

UWAGA

 

Obecnie nie trwają zapisy za pośrednictwem strony: ukraina.irk.edu.pl.

 

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Szczecińskim w ramach naboru dodatkowego odbywa się elektronicznie wyłącznie przez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów: https://e-rekrutacja.usz.edu.pl/ od dnia 02.10.2023 r. do wyczerpania miejsc.r.

 


Zapraszamy!

 

To unikatowy kierunek w skali kraju. Program studiów przygotowano z myślą o pasjonatach chcących uzyskać szczegółową wiedzę z zakresu biologii podstawowej, a szczególnie molekularnej, na różnych poziomach organizacji i rozwoju organizmów. Położono szczególny nacisk na zajęcia laboratoryjne, co umożliwia studentom opanowanie umiejętności posługiwania się specjalistyczną aparaturą i nowoczesnymi technikami badawczymi.

 

UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

 

Nauczysz się:
• stosować nowoczesne metody i techniki wykorzystywane w genetyce i biologii eksperymentalnej (np. in vitro, inżynieria genetyczna, chromatografia, spektrometria, cytometria),
• posługiwać nowoczesną, specjalistyczną aparaturą badawczą,
• stawiać hipotezy naukowe,
• planować i wykonywać doświadczenia,
• interpretować uzyskane wyniki badań.

 

Przykładowe przedmioty:
biologia komórki, podstawy analizy chemicznej, genetyka, biologia rozwoju zwierząt, genetyka molekularna, podstawy taksonomii zwierząt, biotechnologia diaspor, inżynieria genetyczna z elementami biologii syntetycznej, metabolizm komórki, neurohormonalna regulacja procesów fizjologicznych, biologia molekularna

 

KARIERA I PRACA

 

Nasi absolwenci pracują w:
• laboratoriach: analitycznych, diagnostycznych, przemysłu farmaceutycznego i spożywczego,
• stacjach hodowli roślin i zwierząt,
• przedsiębiorstwach nasiennych,
• firmach farmaceutycznych i biotechnologicznych,
• uczelniach wyższych.

 

Profil studiów: ogólnoakademicki

ECTS: 180

 

Specjalności:

brak

 

Kryteria kwalifikacji - grupa I:

 • biologia
 • chemia
 • język obcy nowożytny: dowolny
 • matematyka

 

Kryteria kwalifikacji - grupa II:

 • fizyka i astronomia / fizyka
 • geografia
 • informatyka

 

Kryteria kwalifikacji - grupa III:

 • język polski
 • wiedza o społeczeństwie

 

Dodatkowe informacje:

Zdolność do podjęcia studiów na kierunku genetyka i biologia eksperymentalna, kandydaci potwierdzają zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza medycyny pracy. Studenci mogą korzystać z nowoczesnej, specjalistycznej aparatury laboratoryjnej, w którą jest wyposażony Instytut, Centrum Biologii Molekularnej i Biotechnologii.