• log in
 • create an account

Recruitment for 1st degree studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[ZS-USZ] GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Details
Code ZS-USZ-GN
Organizational unit [ZS-USZ] University of Szczecin
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile practical
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 24
Required document
 • Maturity or equivalent document
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (01.10.2022 00:00 – 01.10.2022 23:59)

UWAGA

 

Obecnie nie trwają zapisy za pośrednictwem strony: ukraina.irk.edu.pl.

 

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Szczecińskim odbywa się elektronicznie wyłącznie przez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów: https://e-rekrutacja.usz.edu.pl/ w dniach 06.06 - 22.09.2022 r.


Zapraszamy!

 

Świat się zmienia, a nieruchomości są zawsze. Trzeba nimi zarządzać, wyceniać i pośredniczyć w obrocie. Nieruchomości są wokół nas, każdy ma z nimi do czynienia w większym lub mniejszym zakresie. Jesteśmy najemcą, właścicielem nieruchomości; otrzymujemy je w ramach spadku, darowizny albo kupujemy. Problemy z gospodarowaniem nieruchomościami dotykają nas w wielu aspektach codziennego życia. Są to opłaty wnoszone za mieszkania, podatki od spadków i darowizn, podatki od nieruchomości czy wreszcie decyzje inwestycyjne na rynku nieruchomości.

UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

Nauczysz się:

 • przeprowadzać analizy rynku nieruchomości,
 • wyceniać nieruchomości,
 • zarządzać nieruchomościami,
 • procedur obrotu nieruchomościami,
 • oceny efektywności inwestowania w nieruchomości,
 • procedur gospodarki nieruchomościami.

 

Przykładowe przedmioty:

ekonomika rynku nieruchomości, gospodarka mieszkaniowa, technika nieruchomości, metodyka wyceny nieruchomości, inwestycje na rynku finansowym, podstawy ekonomiki przedsiębiorstw, zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi, projekt grupowy operat szacunkowy, wstęp do pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, wycena podmiotów gospodarczych

KARIERA I PRACA
Nasi absolwenci pracują w:
• urzędach państwowych i samorządowych w działach zajmujących się gospodarką nieruchomościami,
• agencjach państwowych, których przedmiotem działalności jest zarządzanie i administrowanie zasobami nieruchomości,
• firmach prywatnych zajmujących się obrotem i zarządzaniem nieruchomościami, działalnością deweloperską, doradztwem na rynku nieruchomości, wyceną nieruchomości lub inwestowaniem w nieruchomości.

Ponadto nasi studenci samodzielnie prowadzą działalność gospodarczą w zakresie wyceny, zarządzania nieruchomościami lub/i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (po uzyskaniu uprawnień bądź licencji zawodowych).

Profil studiów: praktyczny

ECTS: 180

 

Specjalności:

Program kierunku ma charakter modułowy, co umożliwia wybór indywidualnej ścieżki edukacyjnej, dopasowanej do preferencji studenta.

 

Kryteria kwalifikacji - grupa I:

 • geografia
 • historia
 • informatyka
 • język obcy nowożytny: dowolny
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie

 

Kryteria kwalifikacji - grupa II:

 • geografia
 • historia
 • informatyka
 • język obcy nowożytny: dowolny
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie

 

Kryteria kwalifikacji - grupa III:

 • geografia
 • historia
 • informatyka
 • język obcy nowożytny: dowolny
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie

 

Dodatkowe informacje:

Absolwenci mają możliwość ubiegania się o państwowe uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości bez konieczności odbywania dodatkowych studiów podyplomowych. Wykładowcy posiadają państwowe uprawnienia zawodowe z zakresu wyceny nieruchomości oraz licencje zawodowe z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz zarządzania nieruchomościami. Wykładowcy poza pracą naukową, prowadzą działalność praktyczną w zakresie szacowania nieruchomości, zarządzania nieruchomościami, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz analiz związanych z gospodarką nieruchomościami. Mamy najlepsze programy nauczania, poświadczone kategorią naukową A, nadaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pełnymi uprawnieniami do nadawania stopni naukowych oraz pozytywną akredytacją Polskiej Komisji Akredytacyjnej.