• log in
  • create an account

Recruitment for 1st degree studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[ZS-USZ] Filologia romańska z językiem obcym do wyboru

Details
Code ZS-USZ-FROzJOD
Organizational unit [ZS-USZ] University of Szczecin
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 12
Duration 6 semestrów
Recruitment committee address admissions@usz.edu.pl
WWW address https://admissions.usz.edu.pl/pl
Required document
  • Maturity or equivalent document
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (01.10.2022 00:00 – 01.10.2022 23:59)

UWAGA

 

Obecnie nie trwają zapisy za pośrednictwem strony: ukraina.irk.edu.pl.

 

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Szczecińskim odbywa się elektronicznie wyłącznie przez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów: https://e-rekrutacja.usz.edu.pl/ w dniach 08.05 - 22.09.2023 r.

 


Zapraszamy!

 


Język francuski jest piątym najczęściej używanym językiem świata i jednym z oficjalnych języków Unii Europejskiej, NATO, ONZ, Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, Światowej Organizacji Handlu i wielu innych organizacji międzynarodowych. Absolwenci kierunku biegle władają językami obcymi, znają kulturę oraz uwarunkowania społeczne krajów europejskich, potrafią odnaleźć się zawodowo w kontekście postępującej integracji europejskiej i globalizacji.

 

UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

 

Nauczysz się:
• biegle posługiwać językiem francuskim w mowie i piśmie,
• używać drugiego języka obcego na poziomie zaawansowanym,
• swobodnie funkcjonować w branży tłumaczeniowej (specjalność translatorska z języka francuskiego) lub w obszarze edukacji szkolnej (specjalność nauczycielska w zakresie języka francuskiego, po ukończeniu studiów II poziomu),
• pracować w międzynarodowym zespole.

 

Przykładowe przedmioty:
akwizycja języka obcego, historia literatury francuskiej, pedagogika ogólna, tłumaczenia pisemne (francusko-polskie, polsko-francuskie), kultura i historia Chin, kultura i historia krajów anglojęzycznych, praktyka zawodowa psychologiczno-pedagogiczna w szkole podstawowej, tłumaczenia ustne (francusko-polskie, polsko-francuskie)

 

KARIERA I PRACA

 

Nasi absolwenci pracują w:
• międzynarodowych firmach oraz rodzimych przedsiębiorstwach opartych na eksporcie produktów lub usługach transportowych,
• branży turystycznej i hotelarskiej,
• branży edukacyjnej i tłumaczeniowej (nauczyciele, lektorzy, tłumacze ustni i pisemni),
• środkach masowego przekazu (media, agencje reklamowe) i instytucjach kultury.

 

Profil studiów: ogólnoakademicki

ECTS: 180

 

Specjalności:

  • translatorska z języka francuskiego;
  • nauczycielska w zakresie języka francuskiego.

 

Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • język obcy nowożytny: dowolny

 

Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • język polski

 

Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • przedmiot dowolny

 

Dodatkowe informacje:

Studia filologiczne, oprócz umiejętności językowych, rozwijają umiejętności interpersonalne, kulturowe i organizacyjne (np. pomoc w organizacji Dni Kultury Francuskiej, opieka nad stażystami z Francji). W ramach nauki dodatkowego języka obcego student może wybrać: – język angielski z elementami wiedzy o krajach anglojęzycznych, – język chiński z elementami wiedzy o Chinach, – język hiszpański z elementami wiedzy o Hiszpanii, – język niemiecki z elementami wiedzy o Niemczech, – język rosyjski z elementami wiedzy o Rosji, – język szwedzki z elementami wiedzy o Szwecji, – język włoski z elementami wiedzy o Włoszech.