• log in
  • create an account

Recruitment for 1st degree studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[ZS-USZ] Familiologia

Details
Code ZS-USZ-FAMIL_I
Organizational unit [ZS-USZ] University of Szczecin
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 6
Duration 6 semestrów
Recruitment committee address admissions@usz.edu.pl
WWW address https://admissions.usz.edu.pl/pl
Required document
  • Maturity or equivalent document
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (01.10.2022 00:00 – 01.10.2022 23:59)

UWAGA

 

Obecnie nie trwają zapisy za pośrednictwem strony: ukraina.irk.edu.pl.

 

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Szczecińskim w ramach naboru dodatkowego odbywa się elektronicznie wyłącznie przez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów: https://e-rekrutacja.usz.edu.pl/ od dnia 02.10.2023 r. do wyczerpania miejsc.

 


Zapraszamy!

 

Szczęście człowieka w istotnej mierze zależy od rodziny – zarówno tej, w której się wychował, jak i tej, którą sam zakłada. Obecnie bardziej niż kiedykolwiek potrzeba „specjalistów od rodziny”, zwłaszcza takich, którzy potrafią pomóc drugiemu człowiekowi w trudnych sytuacjach życiowych i rodzinnych. Familiologia jako kierunek unikatowy w skali kraju, jest odpowiedni dla tych, którzy chcą pomagać rodzinie i wiedzieć, jak samemu dobrze w niej żyć. To studia, które pomogą odkryć wartość rodziny i widzieć ją w świetle wartości chrześcijańskich.

Umiejętności uzyskane w trakcie studiów

Nauczysz się:
• czym jest rodzina w ujęciu humanistycznym, społecznym i teologicznym,
• podstaw oraz wielu szczegółowych kwestii z zakresu psychologii, pedagogiki i socjologii,
• jak pomagać i udzielać wsparcia rodzinom, które mają problemy w swoim podstawowym funkcjonowaniu, bądź przeżywają różnego rodzaju trudności,
• jak pracować z rodzinami zagrożonymi wykluczeniem społecznym oraz z rodzinami, w których znajdują się osoby niepełnosprawne, chore i w podeszłym wieku,
• jak podejmować działania profilaktyczne wobec takich problemów jak uzależnienia, trudności wychowawcze, niedostosowanie społeczne, przestępczość.

Przykładowe przedmioty

rodzina w religiach i kulturach świata; wprowadzenie do psychologii; podstawy etyki i teologii moralnej; psychologia wartości; małżeństwo i rodzina w Biblii; doradztwo rodzinne; psychologia małżeństwa i rodziny; instytucjonalne wspieranie rodziny; podstawy resocjalizacji; psychologia osobowości

Kariera i praca

Nasi absolwenci pracują w:
• instytucjach, w których realizowane są zadania wspierające funkcjonowanie jednostek i całych rodzin,
• instytucjach przygotowujących do życia w małżeństwie i rodzinie, w tym prowadzenia szkół i grup wsparcia dla rodziców,
• ośrodkach pomocy rodzinie,
• poradniach małżeńskich i rodzinnych,
• ośrodkach pomocy społecznej,
• placówkach wspierających rodziny osób uzależnionych,
• instytucjach profilaktyki społecznej i interwencji kryzysowej.

 

Specjalności:

  • asystent rodziny;
  • profilaktyka społeczna

 

Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • język polski

 

Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • język obcy nowożytny: dowolny

 

Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • przedmiot dowolny

 

Dodatkowe informacje:

Zajęcia prowadzone są przez fachową kadrę mającą wieloletnie doświadczenie w działalności psychologicznej, pedagogicznej i terapeutycznej.