• log in
 • create an account

Recruitment for 1st degree studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[ZS-USZ] Eksploatacja zasobów naturalnych

Details
Code ZS-USZ-EZN
Organizational unit [ZS-USZ] University of Szczecin
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 6
Recruitment committee address admissions@usz.edu.pl
WWW address https://admissions.usz.edu.pl/pl
Required document
 • Maturity or equivalent document
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (01.10.2022 00:00 – 01.10.2022 23:59)

UWAGA

 

Obecnie nie trwają zapisy za pośrednictwem strony: ukraina.irk.edu.pl.

 

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Szczecińskim odbywa się elektronicznie wyłącznie przez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów: https://e-rekrutacja.usz.edu.pl/ w dniach 08.05 - 22.09.2023 r.

 


Zapraszamy!

 

 

To kierunek odpowiedni dla osób zainteresowanych wszechstronnymi uwarunkowaniami działań związanych z eksploatacją zasobów naturalnych, które wiążą swoją przyszłość z gospodarowaniem szeroko rozumianymi zasobami środowiska. Program studiów uwzględnia zapotrzebowanie na działania związane z oceną stanu zasobów naturalnych, projektowaniem racjonalnej eksploatacji oraz przygotowaniem nowoczesnych metod jej realizowania. Dzięki realizacji zajęć w terenie studenci uzyskują również umiejętności praktyczne.
Absolwenci kierunku, po obronie pracy inżynierskiej, uzyskują tytuł zawodowy inżyniera.

 

Nauczysz się: 

 

 • oceniać stan, wielkość i jakość zasobów naturalnych środowiska oraz detekcji ich lokalizacji i dokumnetowania,
 • stosować najnowsze osiągnięcia z zakresu technologii pozyskiwania i przetwarzania bogactw naturalnych, w tym zasobów żywych,
 • oceniać wariantowość inwestycji związanych z eksploatacją zasobów naturalnych w oparciu o wiedzę z zakresu tzw. BAT (Best Available Techniques),
 • wykorzystywać kompleksową wiedzę w procesach decyzyjnych na wszystkich szczeblach administracyjnych.

 

 

 

Przykładowe przedmioty:

 

Geologiczne zasoby Ziemi, biologiczne zasoby mórz i oceanów, systemy informacji geograficznej, metody eksploatacji oceanicznych zasobów biologicznych, eksploatacja górnicza.

 

Nasi absolwenci znajdą zatrudnienie w:

 

 • jednostkach administracyjnych wszystkich szczebli zajmujących się problematyką eksploatacji bogactw naturalnych i usług ekosystemowych,
 • jednostkach gospodarczych i firmach zajmujących się eksploatacją zasobów,
 • firmach wykonujących i oceniających wszelkiego typu ekspertyzy związane z samą eksploatacją jak i jej potencjalnym wpływem na środowisko,
 • firmach przygotowujących dokumentację związaną z planowaniem i prowadzeniem eksploatacji zasobów naturalnych zarówno nieożywionych jak i ożywionych.

 

 

 

Profil studiów: ogólnoakademicki

ECTS: 180

 

Specjalności:

brak

 

Kryteria kwalifikacji - grupa I:

 • biologia
 • geografia
 • informatyka
 • język obcy nowożytny: dowolny

 

Kryteria kwalifikacji - grupa II:

 • chemia
 • fizyka i astronomia / fizyka
 • matematyka

 

Kryteria kwalifikacji - grupa III:

 • język polski
 • wiedza o społeczeństwie

 

Dodatkowe informacje:

Nauka na kierunku Eksploatacja Zasobów Naturalnych opierać się będzie w wymiarze praktycznym o badania prowadzone w 13 laboratoriach. Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych dysponuje dostępem do aparatury, sprzętu oraz laboratoriów funkcjonujących w strukturach Uniwersytetu Szczecińskiego i jednostek wsparcia naukowego, m.in.: Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nauk Przyrodniczych z Muzeum Geologicznym, Morskiej Stacji Brzegowej w Międzyzdrojach, Miejskiej Stacja Meteorologicznej oraz Centrum Biologii Molekularnej i Biotechnologii.