• log in
 • create an account

Recruitment for 1st degree studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[ZS-USZ] Ekonomiczno-prawny

Details
Code ZS-USZ-EK-PR_I
Organizational unit [ZS-USZ] University of Szczecin
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 14
Duration 6 semestrów
Recruitment committee address rekrutacja@usz.edu.pl
WWW address https://kandydaci.usz.edu.pl/
Required document
 • Maturity or equivalent document
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (01.10.2022 00:00 – 01.10.2022 23:59)

UWAGA

 

Obecnie nie trwają zapisy za pośrednictwem strony: ukraina.irk.edu.pl.

 

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Szczecińskim odbywa się elektronicznie wyłącznie przez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów: https://e-rekrutacja.usz.edu.pl/ w dniach 06.06 - 22.09.2022 r.

 
Zapraszamy!

 

 

To kierunek unikatowy w skali kraju, bo łączący w sobie elementy efektów kształcenia realizowanych na kierunkach ekonomia, prawo i administracja.
Celem kształcenia na tym kierunku jest zdobycie przez studenta gruntownej i wszechstronnej wiedzy w zakresie nauk prawnych i ekonomicznych oraz umiejętności analizy i interpretacji zjawisk ekonomicznych i prawnych.

 

UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

 

Nauczysz się:
• posługiwać ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i o administracji oraz ogólną wiedzą ekonomiczną,
• rozumieć teksty prawne i reguły logicznego rozumowania i interpretowania,
• komunikacji interpersonalnej w procesie decyzji o charakterze ekonomicznym i prawnym.

 

Przykładowe przedmioty:
postępowanie administracyjne, prawo handlowe, rynki towarowe, finanse przedsiębiorstw, finanse publiczne i samorządowe, prawo gospodarki komunalnej, prawo upadłościowe i naprawcze, prawo uczciwej konkurencji, prawo ochrony konkurencji, planowanie finansowe

 

KARIERA I PRACA

 

W sektorze publicznym nasi absolwenci pracują w:
– urzędach skarbowych i kontroli skarbowej,
– instytucjach sprawujących nadzór nad rynkiem finansowym,
– urzędach gmin, urzędach miejskich, starostwach powiatowych, urzędach marszał­kowskich, urzędach wojewódzkich, ministerstwach,
– agencjach państwowych.

 

W sektorze prywatnym nasi absolwenci pracują w:
– przedsiębiorstwach handlowych i usługowych,
– przedsiębiorstwach finansowych i funduszach inwestycyjnych,
– bankach i domach maklerskich,
– funduszach inwestycyjnych,
– firmach ubezpieczeniowych oraz firmach doradztwa ekonomicznego,
– przedsiębiorstwach transportowych i komunikacyjnych.

 

Profil studiów: ogólnoakademicki

ECTS: 180

 

Specjalności:

 • sektor prywatny;
 • sektor publiczny

 

Kryteria kwalifikacji - grupa I:

 • język mniejszości narodowej: białoruski, litewski, ukraiński
 • język polski

 

Kryteria kwalifikacji - grupa II:

 • filozofia
 • geografia
 • historia
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie

 

Kryteria kwalifikacji - grupa III:

 • język obcy nowożytny: dowolny

 

Dodatkowe informacje:

Absolwenci uzyskują kompetencje zawodowe, pozwalające na ubieganie się o stanowiska pracy, które wymagają poruszania się w sferze ekonomii i prawa. Studia są prowadzone łącznie przez Wydział Prawa i Administracji oraz Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania, co oznacza, że zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną na obydwu wydziałach.