• log in
 • create an account

Recruitment for 1st degree studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[ZS-USZ] Diagnostyka sportowa

Details
Code ZS-USZ-DS_I
Organizational unit [ZS-USZ] University of Szczecin
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 16
Duration 6 semestrów
Recruitment committee address rekrutacja@usz.edu.pl
WWW address https://kandydaci.usz.edu.pl/
Required document
 • Maturity or equivalent document
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (01.10.2022 00:00 – 01.10.2022 23:59)

UWAGA

 

Obecnie nie trwają zapisy za pośrednictwem strony: ukraina.irk.edu.pl.

 

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Szczecińskim odbywa się elektronicznie wyłącznie przez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów: https://e-rekrutacja.usz.edu.pl/ w dniach 06.06 - 22.09.2022 r.


Zapraszamy!

 

 

 

Kierunek diagnostyka sportowa jest unikatowy w skali kraju. Wpisuje się również w wymogi współczesnego sportu amatorskiego i profesjonalnego, zorientowanego na indywidualizację treningów. Studenci uzyskają kwalifikacje z zakresu szeroko pojętej diagnostyki sportowej – umiejętności pracy laboratoryjnej z wykorzystaniem nowoczesnych metod i technik badawczych. Będą mieli możliwość udziału w badaniach naukowych prowadzonych w specjalistycznym i nowoczesnym Centrum Badań Strukturalno-Funkcjonalnych Człowieka, w której oceny przygotowania motorycznego, w tym również startowego, dokonuje wielu czołowych sportowców Pomorza Zachodniego.

Umiejętności uzyskane w trakcie studiów

Nauczysz się:
• obsługiwać specjalistyczną aparaturę pomiarową,
• wykorzystywać w procesie szkolenia sportowego warsztat pracy laboratoryjnej – badania oparte na technice biologii molekularnej, biochemii, fizjologii i kinezjologii,
• analizować i interpretować wyniki diagnostyczne niezbędne do prowadzenia procesu treningu sportowego,
• dokonywać podstawowej diagnozy zawodnika związanej z jego przygotowaniem fizycznym, dotyczącym motoryki, prewencji urazów, diety i suplementacji,
• dokonywać podstawowej diagnozy zawodnika związanej z jego przygotowaniem mentalnym,dotyczącym m.in. umiejętności pracy z psychologiem sportowym,
• metod wspomagania procesu treningowego zarówno na poziomie sportu profesjonalnego, jak i amatorskiego.

Przykładowe przedmioty

anatomia człowieka; psychologiczne aspekty sportu; biochemia kliniczna w sporcie; diagnostyka laboratoryjna w sporcie; teoria treningu sportowego; elementy diagnostyki w sporcie wyczynowym osób niepełnosprawnych; dieta sportowca; podstawy dietetyki; urazowość w sporcie

Kariera i praca

Nasi absolwenci pracują w:
• klubach sportowych w charakterze konsultantów/specjalistów lub członków sztabu szkoleniowego, wspierającego proces treningu sportowego,
• ośrodkach sportowych, rekreacyjnych i rehabilitacyjnych jako specjaliści diagnostyki i kontroli sprawności fizycznej,
• placówkach edukacyjnych, takich jak: szkoły mistrzostwa sportowego, centra kształcenia sportowego, szkółki sportowe, akademickie lub szkolne kluby sportowe,
• laboratoriach naukowych zajmujących się badaniami w obszarze nauk o kulturze fizycznej.

 

Profil studiów: ogólnoakademicki

ECTS: 180

 

Specjalności:

Brak

 

Kryteria kwalifikacji - grupa I:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka i astronomia / fizyka
 • matematyka

 

Kryteria kwalifikacji - grupa II:

 • geografia
 • informatyka
 • język obcy nowożytny: dowolny
 • matematyka

 

Kryteria kwalifikacji - grupa III:

 • język polski
 • wiedza o społeczeństwie

 

Dodatkowe informacje:

Zdolność do podjęcia studiów na kierunku diagnostyka sportowa, kandydaci potwierdzają zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza medycyny pracy.