• log in
 • create an account

Recruitment for 1st degree studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[ZS-USZ] Bezpieczeństwo wewnętrzne

Details
Code ZS-USZ-BW_I_NZ
Organizational unit [ZS-USZ] University of Szczecin
Form of studies Part-time
Level of education First cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 12
Duration 6 semestrów
Recruitment committee address rekrutacja@usz.edu.pl
WWW address https://kandydaci.usz.edu.pl/
Required document
 • Maturity or equivalent document
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (01.10.2022 00:00 – 01.10.2022 23:59)

UWAGA

 

Obecnie nie trwają zapisy za pośrednictwem strony: ukraina.irk.edu.pl.

 

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Szczecińskim odbywa się elektronicznie wyłącznie przez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów: https://e-rekrutacja.usz.edu.pl/ w dniach 06.06 - 22.09.2022 r.


Zapraszamy!

 

 

 

Studiujący zapoznać się mogą z istotnymi kwestiami dotyczącymi np. przestępczości i terroryzmu oraz uzyskać wiedzę i umiejętności przydatne zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Studiujący zapoznaje się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa, ochrony osób i mienia oraz funkcjonowaniem państwa i jego organów.

UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

Nauczysz się:

 • wykonywania czynności kryminalistycznych na miejscu zdarzenia,
 • rozumienia zasad medycyny sądowej,
 • zbierania i analizy informacji dotyczących zagrożeń kryminalnych i terrorystycznych,
 • stosowania środków przymusu bezpośredniego,
 • kierowania i zarządzania zespołami ludzkimi w działaniach na rzecz bezpieczeństwa,
 • postępowania w ochronie danych osobowych i informacji niejawnych,
 • prowadzenia audytów bezpieczeństwa w organizacji,
 • organizacji i zabezpieczania imprez masowych.

 

Przykładowe przedmioty:

Kryminologia i kryminalistyka, środki przymusu bezpośredniego, procedura zatrzymania osób, ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów, prawo karne, sztuka mediacji i negocjacji, zwalczanie terroryzmu, procedura użycia broni palnej, analiza zagrożeń.

 

KARIERA I PRACA

Nasi absolwenci pracują w:

 • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym,
 • Straży Granicznej, Służbie Celnej,
 • Straży Pożarnej, służbach ratownictwa,
 • Policji,
 • Żandarmerii Wojskowej, Służbie Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego oraz w służbach specjalnych,
 • administracji rządowej, samorządowej i sektorze prywatnym w zakresie bezpieczeństwa osób i mienia, wywiadu konkurencyjnego, ochrony informacji.

 

Film promocyjny kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne

Drugi film promocyjny kierunku Studiuj bezpieczeństwo!- zwiastun

Jak wygląda studiowanie w naszym Instytucie Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie

 

Profil studiów: ogólnoakademicki

ECTS: 180

 

Specjalności:

 • analityk bezpieczeństwa wewnętrznego;
 • bezpieczeństwo publiczne;
 • przywództwo i negocjacje w sytuacjach kryzysowych;

 

Kryteria kwalifikacji - grupa I:

 • język obcy nowożytny: dowolny

 

Kryteria kwalifikacji - grupa II:

 • język polski

 

Kryteria kwalifikacji - grupa III:

 • przedmiot dowolny

 

Dodatkowe informacje:

Dysponujemy najlepszą infrastrukturą w regionie do nauki o bezpieczeństwie: nowoczesny budynek, w pełni wyposażone sale komputerowe, pomieszczenia do specjalistycznych ćwiczeń z zakresu samoobrony, symulacji zamachu, strzelnicy itp. Nasza kadra to praktycy z wieloletnim doświadczeniem w policyjnej czy wojskowej pracy i pełni pasji naukowcy. Sektor bezpieczeństwa publicznego jest jednym z niewielu, w których regularnie od wielu lat pojawiają się masowo nowe miejsca pracy, w takich służbach jak np. Policja. Posiadamy dobrą ocenę w rankingu Perspektyw. A jeśli oczekujesz od studiów więcej, możesz rozwijać swoje zainteresowania w Kole Kryminologii i Kryminalistyki.