• log in
 • create an account

Recruitment for 1st degree studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[ZS-USZ] Branding miast i regionów

Details
Code ZS-USZ-BMiR_NZ
Organizational unit [ZS-USZ] University of Szczecin
Form of studies Part-time
Level of education First cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 6
Duration 6 semestrów
Recruitment committee address rekrutacja@usz.edu.pl
WWW address https://kandydaci.usz.edu.pl/
Required document
 • Maturity or equivalent document
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (01.10.2022 00:00 – 01.10.2022 23:59)

UWAGA

 

Obecnie nie trwają zapisy za pośrednictwem strony: ukraina.irk.edu.pl.

 

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Szczecińskim odbywa się elektronicznie wyłącznie przez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów: https://e-rekrutacja.usz.edu.pl/ w dniach 06.06 - 22.09.2022 r.


Zapraszamy!

 

 

 

Student kierunku branding miast i regionów przekona się sam, jak rozbudowane i ważne jest dbanie o wizerunek i komunikację miast i regionów. Absolwent dowie się, że warto jest być jednym z pierwszych specjalistów w tej dziedzinie i poznać tajniki prowadzenia brandingu miast i regionów!

Nauczysz się: 

 • podstawowych narzędzi i form interakcji miast i regionów z otoczeniem, w tym nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych,
 • zasad tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości, w szczególności funkcjonowania rynku usług specjalistycznych związanych z kreowaniem marek lokalnych lub promocją miast i regionów,
 • wykrywać, inwentaryzować i waloryzować zasoby rozwojowe jednostek terytorialnych oraz oceniać ich użyteczność w procesach kreowania marek,
 • zasad przygotowywania opracowań diagnostycznych i projektowych na potrzeby brandingu miast i regionów, planowania i realizowania adekwatnych przedsięwzięć i kampanii promocyjnych oraz organizacji niezbędnego wsparcia finansowego i informacyjnego.

 

Przykładowe przedmioty:

komunikacja marketingowa miast i regionów, e-marketing miast i regionów, projektowanie marki lokalnej, systemy i techniki informatyczne w gospodarce miejskiej, narzędzia informatyczne w brandingu terytorialnym,  finansowanie promocji jednostek samorządu terytorialnego, narzędzia informatyczne w promocji miast i regionów.

 

KARIERA I PRACA

Nasi absolwenci znajdą zatrudnienie w:

 • urzędach administracji państwowej i samorządowej, związanych z brandingiem, promocją i kształtowaniem interakcji społecznych,
 • jednostkach wykonawczych, realizujących zadania planowania, kształtowania i wdrażania rozwiązań z zakresu promocji i brandingu,
 • agencjach reklamowych działających w obszarze interakcji miejskiej i regionalnej,
 • firmach komercyjnych współpracujących lub działających w zakresie promocji i brandingu jednostek samorządu terytorialnego,
 • organizacjach pozarządowych, instytucjach otoczenia biznesu, zaangażowanych w promocję i branding na poziomie lokalnym i regionalnym,
 • instytucjach zajmujących się wykorzystaniem środków unijnych na cele rozwoju terytorialnego, przy aspekcie upowszechniania rezultatów projektów i komunikacji z interesariuszami,
 • strukturach Unii Europejskiej w zakresie kształtowania polityki brandingu i promocji miast i regionów.

 

 

Profil studiów: ogólnoakademicki

ECTS: 180

 

Specjalności:

 • kreowania marek lokalnych,
 • promocja miast i regionów

 

Kryteria kwalifikacji - grupa I:

 • geografia
 • historia
 • język polski
 • wiedza o społeczeństwie

 

Kryteria kwalifikacji - grupa II:

 • biologia
 • geografia
 • informatyka
 • język obcy nowożytny: dowolny
 • matematyka

 

Kryteria kwalifikacji - grupa III:

 • chemia
 • filozofia
 • fizyka i astronomia / fizyka
 • informatyka
 • język obcy nowożytny: dowolny

 

Dodatkowe informacje:

Podczas studiów osiągniesz praktyczne i przydatne umiejętności. W programie studiów, w zależności od wybranej specjalizacji, przewidzianych jest 225-255 godzin zajęć w laboratoriach, przy użyciu aktualnego oprogramowania komputerowego. Pozostałe zajęcia realizowane są w dużym zakresie w innowacyjnych formach (gry decyzyjne, case studies, praca w małych zespołach, tworzenie autorskich projektów).