• log in
  • create an account

Recruitment for 1st degree studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[ZS-USZ] Animacja kultury

Details
Code ZS-USZ-AK_I
Organizational unit [ZS-USZ] University of Szczecin
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile practical
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 12
Duration 6 semestrów
Recruitment committee address rekrutacja@usz.edu.pl
WWW address https://kandydaci.usz.edu.pl/
Required document
  • Maturity or equivalent document
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (01.10.2022 00:00 – 01.10.2022 23:59)

 

UWAGA

 

Obecnie nie trwają zapisy za pośrednictwem strony: ukraina.irk.edu.pl.

 

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Szczecińskim odbywa się elektronicznie wyłącznie przez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów: https://e-rekrutacja.usz.edu.pl/ w dniach 06.06 - 22.09.2022 r.

 


Zapraszamy!

 

Program studiów uwzględnia zapotrzebowanie na profesjonalnych animatorów kultury, którzy posiadają umiejętności organizacji wydarzeń kulturalnych i aktywnych form wypoczynku. Absolwenci będą mogli znaleźć zatrudnienie w instytucjach i organizacjach zajmujących się działalnością kulturalną, artystyczną, społeczną, turystyczną i rekreacyjną. Absolwent zyskuje podstawową wiedzę z zakresu podstaw teorii i praktyki animacji kultury.

UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

Nauczysz się:
• stosować w praktyce metodykę animacji kultury w różnych formach, środowiskach, grupach wiekowych, instytucjach i organizacjach,
• wykorzystywać elementy public relations i marketingu przy promowaniu wydarzeń kulturalnych,
• planować i realizować projekty kulturalne różnego typu,
• organizować i promować imprezy oraz wydarzenia: kulturalne, artystyczne i edukacyjne,
• diagnozować potrzeby społeczności lokalnej i dbać o zachowanie dziedzictwa kulturowego,
• zarządzać instytucjami kultury.

Przykładowe przedmioty: 
emisja głosu, pedagogika zabawy, pedagogika społeczna, animacja społeczności lokalnych, projekty kulturalne, warsztaty fotograficzne, warsztaty plastyczne, psychopedagogika twórczości

Kariera i praca:

Nasi absolwenci pracują w:
• urzędach administracji państwowej i samorządowej w wydziałach odpowiedzialnych za działalność kulturalną,
• państwowych instytucjach kultury (wojewódzkich ośrodkach kultury, muzeach, biurach wystaw artystycznych, teatrach, młodzieżowych domach kultury itd.) oraz  samorządowych placówkach kultury (miejskich centrach kultury, gminnych ośrodkach kultury, klubach osiedlowych itd.),
• innych instytucjach i placówkach, gdzie prowadzona jest działalność kulturalna (szkoły, internaty, domy opieki społecznej i inne placówki oświatowe, ośrodki sanatoryjne i wypoczynkowe),
• organizacjach i stowarzyszeniach społeczno-kulturalnych, fundacjach kulturalnych, towarzystwach regionalnych,
• prywatnych agencjach, galeriach, biurach zajmujących się działalnością kulturalną, artystyczną, turystyczno-rekreacyjną, promocyjną, wydawniczą itp.,
• samodzielnych firmach prowadzących impresariat twórców i zespołów artystycznych w ośrodkach dla emigrantów itp.

Profil studiów: praktyczny

ECTS: 180

 

Specjalności:

brak

 

Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • język polski

 

Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • język obcy nowożytny: dowolny

 

Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • przedmiot dowolny

 

 

Dodatkowe informacje:

Kierunek gwarantuje uzyskanie profesjonalnych kwalifikacji do pracy w zawodzie animatora kultury z uwzględnieniem managementu artystycznego, organizacji aktywności wolnoczasowej i aktywizacji społeczności lokalnych. Jest on adresowany do osób „pozytywnie zakręconych” wokół działań artystycznych, prospołecznych, kulturalnych w szerokim zakresie.