• log in
  • create an account

Recruitment for 1st degree studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[WA-UW] Management

Details
Code WA-UW-S1-ZA
Organizational unit [WA-UW] University Warsaw
Field of studies Management
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 15
Duration 3 years
Recruitment committee address rekrutacja@wz.uw.edu.pl
WWW address http://www.wz.uw.edu.pl/
Required document
  • Maturity or equivalent document
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (06.06.2022 00:00 – 05.07.2022 23:59)

 


Zasady kwalifikacji 

Warunkiem zakwalifikowania do wpisania na listę studentów jest uzyskanie co najmniej połowy punktów możliwych do uzyskania z egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej, przy czym wynik musi kwalifikować kandydata na liście rankingowej w limicie przyjęć na studia przewidzianym w danej turze rejestracji.

Podstawa kwalifikacji:

Rozmowa kwalifikacyjna stacjonarna

Języki prowadzenia kwalifikacji:

Polski

Zakres egzaminu:

Egzamin będzie dotyczyć wiedzy ogólnej dotyczącej tematyki zarządzania i ekonomii.

Lista zagadnień egzaminacyjnych:

1. Społeczna odpowiedzialność biznesu.

2. Zasady orientacji marketingowej.

3. Marka – istota, funkcje i rodzaje.

4. Badania jakościowe – rodzaje i zastosowania.

5. Znaczenie analizy finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

6. Zawartość informacyjna bilansu.

7. Miary elastyczności popytu i podaży.

8. Metody pomiaru PKB.

9. Formy zatrudnienia stosowane w praktyce biznesowej.

10. Formy zawierania umów biznesowych.

11. Rachunkowość jako system informacyjny.

12. Źródła prawa w świetle Konstytucji.

13. Rynki finansowe.

14. Otoczenie organizacji i metody jego analiz.

Liczba punktów możliwa do uzyskania: 15

Terminy

Rozmowa kwalifikacyjna: 7-8 lipca 2022 r., Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski ul. Szturmowa 1/3 02-678 Warszawa

Termin ogłoszenia wyników: 19 lipca 2022 r.

Terminy składania dokumentów: 

I termin: 20-22 lipca 2022 r.

II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 25-26 lipca 2022 r.

III termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w drugim terminie): 27-28 lipca 2022 r.

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

Kandydat z Ukrainy jest zwolniony z obowiązku złożenia legalizacji, apostille oraz tłumaczenia przysięgłego świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów wyższych sporządzonych w języku obcym. Kandydat z Ukrainy składa tłumaczenie zwykłe tych dokumentów.

Limit miejsc dostępny w danej turze: 15