• log in
  • create an account

Recruitment for 1st degree studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[WA-UW] Ukrainian Studies with English Language

Details
Code WA-UW-S1-URA
Organizational unit [WA-UW] University Warsaw
Field of studies Ukrainian Studies with English Language
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 5
Duration 3 years
Recruitment committee address Marzena Grzybowska m.jaloza@uw.edu.pl 695379867
WWW address http://www.ukraina.uw.edu.pl/
Required document
  • Maturity or equivalent document
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (06.06.2022 00:00 – 05.07.2022 23:59)


Zasady kwalifikacji 

Warunkiem zakwalifikowania do wpisania na listę studentów jest uzyskanie co najmniej połowy punktów możliwych do uzyskania z egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej, przy czym wynik musi kwalifikować kandydata na liście rankingowej w limicie przyjęć na studia przewidzianym w danej turze rejestracji.

Podstawa kwalifikacji:

Egzamin pisemny stacjonarny

Języki prowadzenia kwalifikacji:

Ukraiński

Zakres egzaminu:

Egzamin w formie pisemnej na podstawie ukraińskich tekstów kultury i literatury.

Liczba punktów możliwa do uzyskania: 60

Terminy

Egzamin pisemny: 11 lipca 2022 r., godz. 10:00, gmach Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW, ul. Dobra 55

Termin ogłoszenia wyników: 19 lipca 2022 r.

Terminy składania dokumentów:

I termin: 20-22 lipca 2022 r.

II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 25-26 lipca 2022 r.

III termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w drugim terminie): 27-28 lipca 2022 r.

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

Kandydat z Ukrainy jest zwolniony z obowiązku złożenia legalizacji, apostille oraz tłumaczenia przysięgłego świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów wyższych sporządzonych w języku obcym. Kandydat z Ukrainy składa tłumaczenie zwykłe tych dokumentów.

Limit miejsc dostępny w danej turze: 5

 

Правила кваліфікації

Нижчеописаний шлях стосується людей, які залишили Україну через війну після 23.02.2022. Ці особи повинні мати PESEL UKR або подати заяву про такий номер – необхідне підтвердження номеру або того, що особа поклопоталася про нього. Скан документа слід завантажити у систему.

Громадяни України також можуть поступати на навчання «звиклим шляхом», більше інформації: https://irk.uw.edu.pl/

Підставою для прийняття є письмовий іспит.

Письмовий іспит на основі українських творів літератури та культури. Максимальна кількість балів – 60. Мінімальна кількість балів для кваліфікації - 50%, кандидати приймаються за результатами конкурсу.

Оплати

Кандидати звільняються від рекрутаційної оплати.

Терміни

Іспит письмовий, стаціонарний - 11 липня 2022 р., 10.00, Добра 55

Оприлюднення результатів рекрутації

19 липня 2022 у системі ІРК Україна

Документи

Кандидати подають звичайний (непосвідчений) переклад диплому закінчення середньої школи. Документи приймаються в будинку Факультету Прикладної лінгвістики, вул. Добра 55, зал. 3.256.

20-22 липня 2022 р., год. 10.00-13.00 – І тур

25-26 липня 2022 р., год. 10.00-13.00  – якщо місця не будуть заповнені, ІІ тур (кандидати просуваються по списку)

27-28 липня 2022 р., год. 10.00-13.00  - якщо місця не будуть заповнені, ІІІ тур (кандидати просуваються по списку)