• log in
  • create an account

Recruitment for 1st degree studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[WA-UW] Local Government and Regional Policy

Details
Code WA-UW-S1-STPR
Organizational unit [WA-UW] University Warsaw
Field of studies Local Government and Regional Policy
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 10
Duration 3 years
Recruitment committee address Jakub Chowaniec j.chowaniec@uw.edu.pl
WWW address http://www.wpia.uw.edu.pl/
Required document
  • Maturity or equivalent document
There is currently no active phase.

(show past turns)


Zasady kwalifikacji 

Warunkiem zakwalifikowania do wpisania na listę studentów jest uzyskanie co najmniej połowy punktów możliwych do uzyskania z egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej, przy czym wynik musi kwalifikować kandydata na liście rankingowej w limicie przyjęć na studia przewidzianym w danej turze rejestracji.

Podstawa kwalifikacji:

Rozmowa kwalifikacyjna zdalna

Języki prowadzenia kwalifikacji:

Polski, Rosyjski, Angielski

Zakres egzaminu:

Historia powszechna XX wieku, w zakresie przewidzianym dla polskiego egzaminu maturalnego z historii na poziomie rozszerzonym oraz typologia współczesnych ustrojów państwowych na poziomie polskiego egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym.

Lista zagadnień egzaminacyjnych:

a. pierwsza wojna światowa;

b. Liga Narodów;

c. totalitaryzmy XX w.;

d. światowy kryzys gospodarczy 1929 r i jego następstwa;

e. druga wojna światowa;

f. system ONZ;

g. „zimna wojna”;

h. dekolonizacja;

i. upadek komunizmu;

j. integracja europejska;

k. prawa człowieka i system ich ochrony;

l. podstawy ustroju Rzeczpospolitej Polskiej;

m. system parlamentarno-gabinetowy w Wielkiej Brytanii;

n. system prezydencki w USA;

o. mieszany system polityczny V Republiki Francuskiej.

Liczba punktów możliwa do uzyskania: 10.

Terminy

Rozmowa kwalifikacyjna: 19 - 21 września 2022 r., godz. 09:00

Termin ogłoszenia wyników: 26 września 2022 r.

Terminy składania dokumentów:  27-28 września 2022 r.

w przypadku niewypełnienia limitu miejsc: II termin: 29-30.09.2022

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

Kandydat z Ukrainy jest zwolniony z obowiązku złożenia legalizacji, apostille oraz tłumaczenia przysięgłego świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów wyższych sporządzonych w języku obcym. Kandydat z Ukrainy składa tłumaczenie zwykłe tych dokumentów.

Limit miejsc dostępny w danej turze: 10