• log in
  • create an account

Recruitment for 1st degree studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[WA-UW] Modern Publishing

Details
Code WA-UW-S1-PW
Organizational unit [WA-UW] University Warsaw
Field of studies Modern Publishing
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 3
Duration 3 years
Recruitment committee address i.brzezinska4@uw.edu.pl
tel. (22) 55-20-283
WWW address https://www.wdib.uw.edu.pl/
Required document
  • Maturity or equivalent document
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (07.06.2022 00:00 – 31.08.2022 23:59)


Zasady kwalifikacji 

Warunkiem zakwalifikowania do wpisania na listę studentów jest uzyskanie co najmniej połowy punktów możliwych do uzyskania z egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej, przy czym wynik musi kwalifikować kandydata na liście rankingowej w limicie przyjęć na studia przewidzianym w danej turze rejestracji.

Podstawa kwalifikacji:

Egzamin ustny stacjonarny

Języki prowadzenia kwalifikacji:

Polski, Angielski

Zakres egzaminu:

Ogólna weryfikacja wiedzy na temat rynku mediów oraz o zmianach społeczno-kulturowych po 1989 roku obejmująca zakres programowy ze szkoły średniej przedmiotu Wiedza o Społeczeństwie.

Liczba punktów możliwa do uzyskania: 50

Terminy

Egzamin ustny: 12 września 2022 r., godz. 10:00, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii; ul. Bednarska 2/4 s. 0.07

Termin ogłoszenia wyników: 16 września 2022 r.

Terminy składania dokumentów: 19-21 września 2022 r.

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

Kandydat z Ukrainy jest zwolniony z obowiązku złożenia legalizacji, apostille oraz tłumaczenia przysięgłego świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów wyższych sporządzonych w języku obcym. Kandydat z Ukrainy składa tłumaczenie zwykłe tych dokumentów.

Limit miejsc dostępny w danej turze: 3