• log in
  • create an account

Recruitment for 1st degree studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[WA-UW] Finnish Studies

Details
Code WA-UW-S1-PRK-FEN
Organizational unit [WA-UW] University Warsaw
Field of studies Finnish Studies
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 2
Duration 4 years
Recruitment committee address Marcin Grad marcingrad@uw.edu.pl
WWW address http://www.hungarystyka.uw.edu.pl/
Required document
  • Maturity or equivalent document
There is currently no active phase.

(show past turns)


Zasady kwalifikacji

Warunkiem zakwalifikowania do wpisania na listę studentów jest uzyskanie co najmniej połowy punktów możliwych do uzyskania z egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej, przy czym wynik musi kwalifikować kandydata na liście rankingowej w limicie przyjęć na studia przewidzianym w danej turze rejestracji.

Podstawa kwalifikacji:

Egzamin pisemny stacjonarny

Języki prowadzenia kwalifikacji:

angielski, fiński, francuski, hiszpański, niemiecki, portugalski, węgierski, włoski

Zakres egzaminu:

Kandydat dokonuje wyboru języka, jaki będzie zdawał na egzaminie wstępnym, w momencie rejestracji na studia. Egzaminy z języków obcych na poziomie B2 są wspólne dla kandydatów rekrutujących się na różne kierunki oferowane przez Wydział Neofilologii UW (studia I stopnia). Wynik uzyskany przez kandydata z egzaminu z danego języka może być zatem brany pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na kilka kierunków z oferty Wydziału Neofilologii, na które zarejestrował się kandydat (o ile ów język jest przewidziany w zasadach kwalifikacji na dany kierunek).

Łącznie można otrzymać maks. 100 pkt.

Terminy

Egzamin pisemny stacjonarny:

- język angielski (15 września 2022 r., godz. 9:30)/ fiński / język hiszpański / język niemiecki / język portugalski / język węgierski / język włoski (16 września 2022 r., godz. 15:00)

- język francuski: 16 września 2022 r., godz. 9:30

Wydział Neofilologii UW, ul. Dobra 55 (nr sali zostanie podany w terminie późniejszym).

Termin ogłoszenia wyników: 22 września 2022 r.

Terminy składania dokumentów: 23 i 26 września 2022 r.

w przypadku niewypełnienia limitu miejsc: II termin: 27 i 28 września 2022 r.

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

Kandydat z Ukrainy jest zwolniony z obowiązku złożenia legalizacji, apostille oraz tłumaczenia przysięgłego świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów wyższych sporządzonych w języku obcym. Kandydat z Ukrainy składa tłumaczenie zwykłe tych dokumentów.

Limit miejsc dostępny w danej turze: 2