• log in
  • create an account

Recruitment for 1st degree studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[WA-UW] Education

Details
Code WA-UW-S1-PE
Organizational unit [WA-UW] University Warsaw
Field of studies Education
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 10
Duration 3 years
Recruitment committee address j.zaremba4@uw.edu.pl
tel. (22) 629-51-72
WWW address https://www.pedagog.uw.edu.pl/
Required document
  • Maturity or equivalent document
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (25.05.2022 14:00 – 19.06.2022 23:59)


Zasady kwalifikacji 

Warunkiem zakwalifikowania do wpisania na listę studentów jest uzyskanie co najmniej połowy punktów możliwych do uzyskania z egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej, przy czym wynik musi kwalifikować kandydata na liście rankingowej w limicie przyjęć na studia przewidzianym w danej turze rejestracji.

Podstawa kwalifikacji

Rozmowa kwalifikacyjna stacjonarna

Języki prowadzenia kwalifikacji

Polski, Rosyjski, Angielski

Zakres egzaminu

Podczas rozmowy z kandydatem będziemy sprawdzać rozumienie tekstu naukowego z zakresu nauk społecznych. Długość tekstu do 1 strony A4. Kandydat potrafi określić temat tekstu, wskazać główne tezy oraz sformułować wnioski.

Liczba punktów możliwa do uzyskania: 50.

Terminy

Rozmowa kwalifikacyjna: 22 czerwca 2022 r., godz.: 10:00; Wydział Pedagogiczny UW, ul. Mokotowska 16/20, 00-561 Warszawa

Termin ogłoszenia wyników: 27 czerwca 2022 r.

Terminy składania dokumentów: 28-30 czerwca 2022 r.

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

Kandydat z Ukrainy jest zwolniony z obowiązku złożenia legalizacji, apostille oraz tłumaczenia przysięgłego świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów wyższych sporządzonych w języku obcym. Kandydat z Ukrainy składa tłumaczenie zwykłe tych dokumentów.

Limit miejsc dostępny w danej turze: 10