• log in
  • create an account

Recruitment for 1st degree studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[WA-UW] Cultural Studies - Mediterranean Civilization

Details
Code WA-UW-S1-KUIBI
Organizational unit [WA-UW] University Warsaw
Field of studies Cultural Studies - Mediterranean Civilization
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 8
Duration 3 years
Recruitment committee address Violetta Rączewska rekrutacja_al@al.uw.edu.pl
WWW address http://al.uw.edu.pl/kierunki-studiow/
Required document
  • Maturity or equivalent document
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (02.06.2022 00:00 – 30.06.2022 23:59)


Zasady kwalifikacji

Warunkiem zakwalifikowania do wpisania na listę studentów jest uzyskanie co najmniej połowy punktów możliwych do uzyskania z egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej, przy czym wynik musi kwalifikować kandydata na liście rankingowej w limicie przyjęć na studia przewidzianym w danej turze rejestracji.

Podstawa kwalifikacji:

Rozmowa kwalifikacyjna stacjonarna

Języki prowadzenia kwalifikacji:

Polski, Ukraiński, Rosyjski, Angielski

Zakres egzaminu:

Zainteresowania Kandydata związane z regionami Śródziemnomorza w ramach 5-10 minutowej prezentacji; następnie rozmowa na temat kulturowych i polityczno-społecznych zagadnień związanych ze Śródziemnomorzem (VI-XXI w.)

Liczba punktów możliwa do uzyskania: 50.

Terminy

Rozmowa kwalifikacyjna: 12 lipca 2022 r. , 00-312 Warszawa, ul. Dobra 72

Termin ogłoszenia wyników: 19 lipca 2022 r.

Terminy składania dokumentów: 20-22 lipca 2022  r.

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

Kandydat z Ukrainy jest zwolniony z obowiązku złożenia legalizacji, apostille oraz tłumaczenia przysięgłego świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów wyższych sporządzonych w języku obcym. Kandydat z Ukrainy składa tłumaczenie zwykłe tych dokumentów.

Limit miejsc dostępny w danej turze: 8