• log in
  • create an account

Recruitment for 1st degree studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[WA-UW] Inter-Cultural Studies of Central and Eastern Europe

Details
Code WA-UW-S1-KUESW
Organizational unit [WA-UW] University Warsaw
Field of studies Inter-Cultural Studies of Central and Eastern Europe
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 20
Duration 3 years
Recruitment committee address Marta Zambrzycka m.e.zambrzycka@uw.edu.pl
WWW address http://ksi.uw.edu.pl/
Required document
  • Maturity or equivalent document
  Ask a question
There is currently no active phase.

(show past turns)


Zasady kwalifikacji 

Warunkiem zakwalifikowania do wpisania na listę studentów jest uzyskanie co najmniej połowy punktów możliwych do uzyskania z egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej, przy czym wynik musi kwalifikować kandydata na liście rankingowej w limicie przyjęć na studia przewidzianym w danej turze rejestracji.

Podstawa kwalifikacji:

Rozmowa kwalifikacyjna zdalna

Języki prowadzenia kwalifikacji:

Polski, Ukraiński

Zakres egzaminu:

Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca znajomość kultury Europy Środkowo-Wschodniej.

W trakcie rozmowy kandydat otrzyma 2 pytania z zakresu kultury krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Kryteria oceny: Za każde pytanie kandydat może uzyskać maksymalnie 50 punktów.

Liczba punktów możliwa do uzyskania: 100

Terminy

Rozmowa kwalifikacyjna: 20 września 2022 r.

Termin ogłoszenia wyników: 26 września 2022 r.

Terminy składania dokumentów:

I termin: 27-28 września 2022 r.

II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 29-30 września 2022 r.

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

Kandydat z Ukrainy jest zwolniony z obowiązku złożenia legalizacji, apostille oraz tłumaczenia przysięgłego świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów wyższych sporządzonych w języku obcym. Kandydat z Ukrainy składa tłumaczenie zwykłe tych dokumentów.

Limit miejsc dostępny w danej turze: 19