• log in
  • create an account

Recruitment for 1st degree studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[WA-UW] History of Art

Details
Code WA-UW-S1-HS
Organizational unit [WA-UW] University Warsaw
Field of studies History of Art
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 3
Duration 3 years
WWW address http://ihs.uw.edu.pl/
Required document
  • Maturity or equivalent document
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (13.05.2022 00:00 – 05.06.2022 23:59)


Zasady kwalifikacji 

Warunkiem zakwalifikowania do wpisania na listę studentów jest uzyskanie co najmniej połowy punktów możliwych do uzyskania z egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej, przy czym wynik musi kwalifikować kandydata na liście rankingowej w limicie przyjęć na studia przewidzianym w danej turze rejestracji.

Podstawa kwalifikacji:

Rozmowa kwalifikacyjna stacjonarna

Języki prowadzenia kwalifikacji:

Polski, Rosyjski

Zakres egzaminu:

Weryfikacja wiedzy i umiejętności kandydata z zakresu historii sztuki. Podczas rozmowy sprawdzana będzie orientacja w bieżących wydarzeniach kulturalnych związanych ze sztuką dawną i współczesną, znajomość epok, stylów i kierunków sztuk plastycznych oraz podstawowych technik plastycznych.

Liczba punktów możliwa do uzyskania: 100

Terminy

Rozmowa kwalifikacyjna: 7 czerwca 2022 r., Siedziba Instytutu Historii Sztuki, ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa

Termin ogłoszenia wyników: 20 czerwca 2022 r.

Terminy składania dokumentów: 21-22 czerwca 2022 r.

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

Kandydat z Ukrainy jest zwolniony z obowiązku złożenia legalizacji, apostille oraz tłumaczenia przysięgłego świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów wyższych sporządzonych w języku obcym. Kandydat z Ukrainy składa tłumaczenie zwykłe tych dokumentów.

Limit miejsc dostępny w danej turze: 3