• log in
  • create an account

Recruitment for 1st degree studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[WA-UW] Polish Philology

Details
Code WA-UW-S1-FP
Organizational unit [WA-UW] University Warsaw
Field of studies Polish Philology
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 25
Duration 3 years
Recruitment committee address z.wasiak2@uw.edu.pl
tel. (22) 552-11-00
WWW address http://www.polon.uw.edu.pl/
Required document
  • Maturity or equivalent document
There is currently no active phase.

(show past turns)


Zasady kwalifikacji 

Warunkiem zakwalifikowania do wpisania na listę studentów jest uzyskanie co najmniej połowy punktów możliwych do uzyskania z egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej, przy czym wynik musi kwalifikować kandydata na liście rankingowej w limicie przyjęć na studia przewidzianym w danej turze rejestracji.

Podstawa kwalifikacji:

Rozmowa kwalifikacyjna zdalna

Języki prowadzenia kwalifikacji:

Polski

Zakres egzaminu:

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzana będzie:

• znajomość podstawowej terminologii językoznawczej z zakresu gramatyki opisowej języka (części zdania, części mowy, rodzaje zdań, klasyfikacje głosek),

• znajomość podstawowej terminologii teoretycznoliterackiej,

• umiejętność czytania ze zrozumieniem i interpretacji wybranego tekstu poetyckiego,

• umiejętność czytania ze zrozumieniem i ustnego streszczenia wybranego tekstu naukowego lub popularnonaukowego poświęconego tematyce językoznawczej lub literaturoznawczej.

Liczba punktów możliwa do uzyskania: 100

Terminy

Rozmowa kwalifikacyjna: 21 września 2022 r., godz. 12:00

Termin ogłoszenia wyników: 26 września 2022 r.

Terminy składania dokumentów:  27-28 września 2022 r.

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

Kandydat z Ukrainy jest zwolniony z obowiązku złożenia legalizacji, apostille oraz tłumaczenia przysięgłego świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów wyższych sporządzonych w języku obcym. Kandydat z Ukrainy składa tłumaczenie zwykłe tych dokumentów.

Limit miejsc dostępny w danej turze: 20