• log in
  • create an account

Recruitment for 1st degree studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[WA-UW] Foreign Language and Cultural Studies

Details
Code WA-UW-S1-FLKU
Organizational unit [WA-UW] University Warsaw
Field of studies Foreign Language and Cultural Studies
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 3
Duration 4 years
Recruitment committee address marcingrad@uw.edu.pl 0048225526077
WWW address http://sfk.uw.edu.pl/
Required document
  • Maturity or equivalent document
  Ask a question
There is currently no active phase.

(show past turns)


Zasady kwalifikacji

Warunkiem zakwalifikowania do wpisania na listę studentów jest uzyskanie co najmniej połowy punktów możliwych do uzyskania z egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej, przy czym wynik musi kwalifikować kandydata na liście rankingowej w limicie przyjęć na studia przewidzianym w danej turze rejestracji.

Podstawa kwalifikacji:

Egzamin pisemny stacjonarny

Języki prowadzenia kwalifikacji:

angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, portugalski, włoski

Zakres egzaminu:

 Na SFK możliwe są różne kombinacje języków, zależnie od zdanych egzaminów.

Dostępne są następujące połączenia: angielsko-niemieckie, angielsko-francuskie, angielsko-hiszpańskie (advanced), angielsko-hiszpańskie (basic), angielsko-włoskie, angielsko-portugalskie, niemiecko-hiszpańskie (basic), niemiecko-włoskie, niemiecko-portugalskie, francusko-hiszpańskie (basic), francusko-włoskie, francusko-portugalskie, włosko-hiszpańskie (advanced), portugalsko-hiszpańskie (advanced).

Kandydaci na ten kierunek zdają egzamin pisemny z dwóch języków obcych: jednego na poziomie B2, drugiego na poziomie B1 lub B2, z tym że języki: angielski, francuski i niemiecki muszą być zdawane na poziomie B2!

Kandydat dokonuje wyboru języków, jakie będzie zdawał na egzaminie wstępnym, w momencie rejestracji na studia. O wyborze konkretnych połączeń językowych, realizowanych w toku studiów, kandydaci decydują w momencie składania dokumentów niezbędnych do przyjęcia na studia. Pula dostępnych języków do zdawania na egzaminie wstępnym:

• egzamin B2: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki

• egzamin B1: hiszpański, portugalski, włoski

UWAGA! Możliwe jest zdawanie obu egzaminów na poziomie B2.

Nie jest natomiast możliwe zdawanie obu egzaminów na poziomie B1 - przynajmniej jeden język musi być zdawany na poziomie B2!

Języka hiszpańskiego nie można wskazać dwukrotnie (należy wskazać dwa różne języki). 

Egzaminy z języków obcych na poziomie B2 są wspólne dla kandydatów rekrutujących się na różne kierunki oferowane przez Wydział Neofilologii UW (studia I stopnia). Wynik uzyskany przez kandydata z egzaminu z danego języka może być zatem brany pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na kilka kierunków z oferty Wydziału Neofilologii, na które zarejestrował się kandydat (o ile ów język jest przewidziany w zasadach kwalifikacji na dany kierunek).

Łącznie można otrzymać maks. 200 pkt. (100 za egzamin B2 + 100 za egzamin B1/B2).

Próg punktowy: 100 punktów (przy czym z każdego z egzaminów trzeba uzyskać min. 50 punktów).

Terminy

Egzamin pisemny stacjonarny:

Egzamin na poziomie B2:

- język angielski (15 września 2022 r., godz. 9:30)/ język hiszpański / język niemiecki (16 września 2022 r., godz. 15:00)

- język francuski: 16 września 2022 r., godz. 09:30

Egzamin na poziomie B1:

- język hiszpański / język portugalski / język włoski: 15 września 2022 r., godz. 15:00

Wydział Neofilologii UW, ul. Dobra 55 (nr sali zostanie podany w terminie późniejszym).

Termin ogłoszenia wyników: 22 września 2022 r.

Terminy składania dokumentów: 23 i 26 września 2022 r.

w przypadku niewypełnienia limitu miejsc: II termin: 27 i 28 września 2022 r.

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

Kandydat z Ukrainy jest zwolniony z obowiązku złożenia legalizacji, apostille oraz tłumaczenia przysięgłego świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów wyższych sporządzonych w języku obcym. Kandydat z Ukrainy składa tłumaczenie zwykłe tych dokumentów.

Limit miejsc dostępny w danej turze: 1