• log in
  • create an account

Recruitment for 1st degree studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[WA-UW] Belarusian Studies with English Language

Details
Code WA-UW-S1-FLBIAL
Organizational unit [WA-UW] University Warsaw
Field of studies Belarusian Studies with English Language
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 5
Duration 3 years
Recruitment committee address m.e.zambrzycka@uw.edu.pl
WWW address http://kb.uw.edu.pl/
Required document
  • Maturity or equivalent document
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (06.06.2022 00:00 – 05.07.2022 23:59)


Zasady kwalifikacji 

Warunkiem zakwalifikowania do wpisania na listę studentów jest uzyskanie co najmniej połowy punktów możliwych do uzyskania z egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej, przy czym wynik musi kwalifikować kandydata na liście rankingowej w limicie przyjęć na studia przewidzianym w danej turze rejestracji.

Podstawa kwalifikacji:

Egzamin pisemny stacjonarny

Języki prowadzenia kwalifikacji:

Angielski

Zakres egzaminu:

Egzamin pisemny z języka angielskiego na poziomie B2 wg ESOKJ dla kandydatów na studia pierwszego stopnia od początku roku.

Egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 trwa 90 minut.

Forma egzaminu: pisemna (stacjonarna)

Zakres i format egzaminu: Egzamin pisemny z języka angielskiego na poziomie B2 weryfikuje poziom kompetencji językowych umożliwiających skuteczne i swobodne posługiwanie się językiem angielskim w celach akademickich oraz w życiu społecznym i zawodowym.

Liczba punktów możliwa do uzyskania: 100

Terminy

Egzamin pisemny: 11 lipca 2022 r., godz. 10:00, Wydział Lingwistyki Stosowanej, ul. Dobra 55, Warszawa

Termin ogłoszenia wyników: 19 lipca 2022 r.

Terminy składania dokumentów:

I termin: 20-22 lipca 2022 r.

II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 25-26 lipca 2022 r.

III termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w drugim terminie): 27-28 lipca 2022 r.

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

Kandydat z Ukrainy jest zwolniony z obowiązku złożenia legalizacji, apostille oraz tłumaczenia przysięgłego świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów wyższych sporządzonych w języku obcym. Kandydat z Ukrainy składa tłumaczenie zwykłe tych dokumentów.

Limit miejsc dostępny w danej turze: 5