• log in
  • create an account

Recruitment for 1st degree studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[WA-UW] Ethnology and Cultural Anthropology

Details
Code WA-UW-S1-EAK
Organizational unit [WA-UW] University Warsaw
Field of studies Ethnology and Cultural Anthropology
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 10
Duration 3 years
WWW address https://www.etnologia.uw.edu.pl/
Required document
  • Maturity or equivalent document
  Ask a question
There is currently no active phase.

(show past turns)


Zasady kwalifikacji 

Warunkiem zakwalifikowania do wpisania na listę studentów jest uzyskanie co najmniej połowy punktów możliwych do uzyskania z egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej, przy czym wynik musi kwalifikować kandydata na liście rankingowej w limicie przyjęć na studia przewidzianym w danej turze rejestracji.

Podstawa kwalifikacji:

Rozmowa kwalifikacyjna stacjonarna

Języki prowadzenia kwalifikacji:

polski, ukraiński, rosyjski, angielski

Zakres egzaminu:

Weryfikacja wiedzy kandydata z zakresu historii kultury, a także umiejętności analizowania potrzebnych do podjęcia studiów etnologicznych. Podczas rozmowy sprawdzana będzie ogólna znajomość zróżnicowania kulturowego świata, a także bardziej szczegółowa wiedza na temat wybranego przez kandydata obszaru świata lub zjawiska kulturowego.

Podczas egzaminu kandydat:

1. otrzyma pytania sprawdzające podstawową wiedzę z zakresu historii kultury i zróżnicowania kulturowego świata

2. będzie proszony o opowiedzenie o wybranym obszarze świata lub zjawisku kulturowym

Liczba punktów możliwa do uzyskania: 100

Terminy

Rozmowa kwalifikacyjna: 13 września 2022 r., Siedziba Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej, Żurawia 4, 00-503 Warszawa

Termin ogłoszenia wyników: 17 września 2022 r.

Terminy składania dokumentów: 19 - 20 września 2022 r.

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

Kandydat z Ukrainy jest zwolniony z obowiązku złożenia legalizacji, apostille oraz tłumaczenia przysięgłego świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów wyższych sporządzonych w języku obcym. Kandydat z Ukrainy składa tłumaczenie zwykłe tych dokumentów.

Limit miejsc dostępny w danej turze: 10